Uenighed om en malkepige

Var der plads til en malkepige? Det kunne de to guldaldermalere og gode venner Johan Thomas  Lundbye og Lorenz Frølich ikke helt blive enige om.

Uenigheden handlede om Lundbyes maleri fra 1845 af to køer på en mark ved Vognserup Gods nær Kundby. Lorenz Frølich havde bedt om, at Lundbye aldrig mere måtte savne plads til en malkepige på en åben mark – en direkte hentydning til kobilledet.

”Fortællingen og mennesket var centrale for Lorenz,” forklarer tidligere museumsdirektør Jette Baagøe i kataloget til hovedudstillingen på sommerens Lundbye Kunstfestival i Kalundborg – udstillingen på Bispegården med privatejede værker af vennerne og kollegerne Lundbye, Frølich og P.C. Skovgaard.

Men Lundbye mente virkelig ikke, at en malkepige hørte med til billedet. Hun ville bare være staffage (unødvendigt fyld eller pynt).

”Køerne på den åben mark ved Vognserup hviler tungt i sig selv. Alt ånder den stilhed og ro, som Lundbye elskede og fandt i naturen,” skriver Jette Baagøe.

Lundbyes billede af to køer på en åben mark fra 1845. Uden malkepige.

Venskabet bestod

”Glem ikke malkepigen” er titlen på et talkshow, som kan opleves på Kalundborg Museum 1., 2. og 4. september. Teaterleder Simon Vagn Jensen, Odsherred Museum, og Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen, Odsherred Kunstmuseum, fortæller om kunstnervennerne Lundbye, Frølich og Skovgaard, deres gemytlige samvær og kunstneriske uoverensstemmelser, som dog – malkepige eller ej – ikke er større, end at de sammen og på kun fire dage skaber et af periodens allerstørste banebrydende kunstværker.

Venskabet mellem de tre guldaldermalere er også emnet for Jens Balslevs foredrag 5. september på Bispegården.  ”Fostbrødre” har han kaldt det Selvom om Lundbye og Frølich glider i forskellige retninger rent kunstnerisk, består deres inderlige venskab.

Jens Balslev fortæller om “Københavnerskolen” i dansk malerkunst. Den er kernen i det, vi i dag kalder guldalderen, og det kunstneriske fællesskab mellem Lundbye og Skovgaard er meget centralt. Gennem dyk i dagbøger, breve og billeder beskrives faserne i fostbrødrenes venskab.

Rundvisning på Bispegården

Lundbyefestivalen byder i den kommende uge også på en lille klokkespilskoncert. Vor Frue Kirkes organist og klokkenist Christian Fogh Hauskov har sammensat en halv times program med melodier fra guldalderen. Koncerten kan nydes udendørs ved kirken.

4. september er der for anden gang under festivalen fotomaraton med udgangspunkt på Lerchenborg Slot og med Kalundborg Fotoklub som arrangør.  I løbet af fire timer skal deltagerne illustrere fire emner med forbindelse til guldalderen.

 7. september kan man få en guidet rundvisning på hovedudstillingen på Bispegården. Udstillingens tilrettelægger Maja Lisa Engelhardt viser rundt og fortæller om billederne.

Flere nyheder