Tre nye skulpturer i støbeskeen

J.TH. Lundbye i Maja Lisa Engelhardts bronzefortolkning er faldet godt til i Kalundborg.

Skulpturen af den unge kunstner på vandring fra sit elskede Røsnæs til fødehjemmet i Skibbrogade er blevet en ganske naturlig del af bybilledet på det livligt trafikerede strøg ved Klostertorvet.

Han er blevet godt modtaget og har på sin side været vidne til lidt af hvert. For eksempel susede Tour de France feltet tæt forbi, da Kalundborg 2. juli i år lagde asfalt til cykelløbets 2. etape.

Skulpturen blev indviet under den anden Lundbye Kunstfestival i sommeren 2021 på Lundbyekomiteens initiativ og med økonomisk støtte fra Kalundborg Kommune og de private fonde Bent O. Jørgensens Fond og Den Danske Forskningsfond.

Lundbyekomiteen arbejder på at fortsætte ad skulptursporet. Hvis alt går vel kan tre nye skulpturer afsløres under den næste og tredje Lundbye Kunstfestival i 2024. To af skulpturerne skal efter planen placeres i Kalundborgs nye uddannelsesby, Campus Kalundborg, på Stejlhøj ved henholdsvis forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab, der blev indviet officielt tidligere i år, og Professionshøjskolen Absalon, hvis domicil på nabogrunden blev taget i brug i 2021.

Kunstnerne er også valgt. Komiteen har aftalt med keramisk skulptør Per Ahlmann og billedkunstner Anders Hald, at de udarbejder skitseprojekter til de to skulpturer.

Skulptur nummer tre skal efter planen stå foran den historiske bygning fra 1840 på hjørnet af Torvet og Volden, som oprindelig var asyl for fattige forældres børn og stadig i daglig tale bliver kaldet Asylet, selvom den i dag huset Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv. I mellemtiden har der været turistkontor i bygningen, og skulpturen skal markere netop Kalundborg Turistforenings 100 års jubilæum i 2024.

-Vi har holdt møde med de to uddannelsesinstitutioner, og de meget begejstret for planerne, siger Lundbykomiteens formand Holger Prehnum. Samme positive melding kommer fra Kalundborg Turistforening.

Komiteen går om kort tid i gang med at søge fondsmidler til de tre skulpturprojekter. Det samlede budget lyder på 1,25 mio. kr., nemlig 500.000 kr. for hver af de to skulpturer ved Helix og Absalon og 250.000 kr. for den mindre skulptur ved Asylet.

 Komiteens formand Holger Prehnum noterer sig med glæde, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg som led i næste års kommunale budget har besluttet at oprette en kunstfond, som tilføres 250.000 kr. om året  fra 2023 til 2026. En opsparing til kunst i det offentlige rum.

Lundbye kan fra sin placering på hjørnet af J.Hagemann-Petersens Allé og Klosterparkvej se over til det sted ved Asylet (den gule bygning til venstre i billedet), hvor der er planer om at rejse en ny skulptur. Foto: Ole Brandt
De to uddannelsesinstitutioner Helix Lab (tv) og Professionshøjskolen Absalon (den hvide bygning i baggrunden) får, hvis alt går vel, kunstnerisk udsmykning i 2024. Foto: Ole Brandt

De to billedkunstnere har præsenteret deres skulpturforslag for Lundbyekomitéen og repræsentanter for Helix Lab og Absalon – på åstederne ved de to uddannelsesinstitutioner. Her er det Anders Hald, der tegner og fortæller. Foto: Ole Brandt.

Per Ahlmann (med farverig frakke) breder sin skulpturidé ud for Lundbykomitéen og direktør Anette Birck, Helix Lab, og Conni Simonsen, chef for Absalon Campus Kalundborg, og Tomas Bech Madsen fra Absalons ledelsessekretariat. Foto: Ole Brandt.

Flere nyheder