Nordea-støtte til Lundbyeland

Nordea-fonden har taget godt imod en ansøgning fra Lundbyekomitéen om støtte til fornyelse og forbedring af Lundbyekomitéens store formidlingsprojekt: De 18 Lundbye-landmarks i Kalundborg, på Røsnæs og på Asnæs. Fonden har besluttet at støtte landmarkprojektet med i alt 76.889 kr. Pengene dækker de planlagte forbedringer, som går ud på, at hver af de 18 landmarkpæle […]