Nyheder

Hovedudstilling er åbnet

”Hold ved Skovgaard og mig. Lad os sammen stræbe mod ét mål: at gengive Danmarks natur, som den træder frem i folk og fæ, land og hav…” skrev Johan Thomas Lundbye i april 1844 til sin ven og malerkollega Lorenz Frølich.

Venskabet mellem de tre kunstnere Johan Thomas Lundbye, Lorenz Frølich og P.C. Skovgaard fra 1800-tallets danske guldalder foldes smukt ud på udstillingen ”Venskab og fællesskab” – hovedudstillingen på sommerens Lundbye Kunstfestival i Kalundborg. Udstillingen åbnede lørdag på Bispegården med stor deltagelse trods konkurrence fra de danske håndboldherrers OL-guldkamp. Åbningstalen blev holdt af filosof og Søren Kierkegaard-forsker Ettore Rocca.

De over 150 privatejede billeder blev studeret og beundret. Det handler om værker, som til daglig lever et stille liv i private samlinger. De fleste har ikke været udstillet offentligt før. “Skjulte skatte”, kalder udstillingens kurator Maja Lisa Engelhardt dem i det 152 sider store bogkatalog.

Til kataloget har Jette Baagøe, tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet, skrevet inspireret om venskabet og arbejdsfællesskabet mellem de tre guldaldermalere og om den tid, de levede i.

Udstillingen kan ses til og med 12. september. Og man kan med fordel kombinere besøget på Bispegården med at se udstillingen “Lundbye og hans venner” på Kalundborg Museum med museumsejede værker af de tre kunstnere.

Filosof Ettore Rocca åbner udstillingen på Bispegården. I forgrunden til højre lytter tidl. museumsdirektør Jette Baagøe, som har skrevet teksten til udstillingens meget flotte bogkatalog. Foto: Ole Brandt.
Trængsel ved salgsbordet med kataloger, bøger og andre spændende sager. Foto: Axel Gadegaard.
Godsejer Hans Christian Teisen, Vognserup, forklarer detaljer i P.C. Skovgaards billede “Alléen ved Vognserup” – et af udstillingen store malerier. Foto: Axel Gadegaard.
Efter åbningen af udstillingen “Venskab og fællesskab” på Bispegården opførte Graabrødre Kammerkor Niels W. Gades korballade “Elverskud” for en fyldt Vor Frue Kirke. Foto: Axel Gadegaard.

Lundbye er vendt hjem

Selv vejret var, som borgmester Martin Damm bemærkede, med sol og lette skyer i Lundbye-lune, da en talstærk skare af kalundborgensere og gæster ude fra lørdag bød Johan Thomas Lundbye velkommen hjem til Kalundborg.

Billedkunstner og Lundbye-discipel Maja Lisa Engelhardts bronzeskulptur af en af byens bedste kendte sønner (i hvert fald uden for Kalundborg) blev afsløret på det befærdede hjørne, hvor J. Hagemann-Petersens Allé møder Klosterparkvej. Og hvor land og by mødtes på Lundbyes tid.

Den 2,4 meter høje og 500 kilo tunge skulptur blev officielt overdraget til Kalundborg Kommune af Holger Prehnum fra den lokale Lundbyekomité, som i tre år har arbejdet på at realisere skulpturprojektet og Lundbyes hjemkomst med økonomisk støtte fra Bent O. Jørgensens Fond, Den Danske Forskningsfond og Kalundborg Kommune.

Vestsjællands Kammerkor skabte med danske sange en fin musikalsk ramme om begivenheden.

Maja Lisa Engelhardt fortæller om skulpturens tilblivelse. Foto: Ole Brandt.
Og her er han så. Lundbye er hjemme i Kalundborg, omgivet af bysbørn og andet godtfolk. Foto: Ole Brandt.
Skulptur i jordhøjde. Man skal forestille sig guldaldermaleren Lundbye med tegne- og malegrejet under armen på vej hjem til bedsteforældrenes hus i Skibbrogade fra en af sine ekskursioner til sit elskede Røsnæs. Foto: Ole Brandt.
Formand Holger Prehnum overrakte på vegne af Lundbykomitéen overdragelsesdokumentet for Lundbye-skulpturen til borgmester Martin Damm på vegne af Kalundborg Kommune. Foto: Axel Gadegaard.
Vestsjællands Kammerkor sang danske sange og varmede stemmerne op foran Sigrid Undsets Hus på Torvet. Foto: Ole Brandt.
Fælles fodslag. Johan Thomas Lundbye får følgeskab af Maja Lisa Engelhardt og borgmester Martin Damm. Foto: Axel Gadegaard.

En udstilling med skjulte skatte

På Bispegården i Kalundborg er der fuld gang i forberedelserne til Lundbye Kunstfestivals hovedudstilling med privatejede værker af de nære venner J.Th. Lundbye, Lorenz Frølich og P.C. Skovgaard.

Ophængningen af de cirka 160 billeder bliver styret af Maja Lisa Engelhardt. Hun har valgt at dele udstillingen i fire afsnit efter billedernes motiver: Dyr, natur, mennesker og mytologi.

Der er skitser, tegninger, grafik og malerier, og der er billeder, som viser de tre guldaldermalere fra sider, som de ikke er mest kendt for, men som de også mestrede. Hvis man f.eks. forbinder Lorenz Frølich med hans bogillustrationer og især hans drabelige skildringer af nordiske guder og helte, bliver man her mindet om, hvor fremragende en landskabs- og portrætmaler, han også var.

Meningen har ikke været at præsentere en kunsthistorisk udstilling men at ”åbenbare skjulte skatte, som har ventet på at blive plukket eller set på som forårsblomster og trækfugle,” som Maja Lisa Engelhardt skriver i det flotte bogkatalog med fornemme gengivelser af de mange billeder.

Jette Baagøe, tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet har skrevet en inspireret og oplysende tekst om de tre guldaldermaleres venskab og samtid.

Maja Lisa Engelhardt i gang med at ordne de mange spændende privatejede billeder. Foto: Ole Brandt.

Som dyremaler var og er J.Th. Lundbye kendt ikke mindst for sine køer. Men her han indfanget en kat med pensel og farver. Billedet, der er i privat eje, er en af de skjulte skatte, der kommer frem i lyset på Bispegården. Foto: Narayana Press.

Lundbye er landet

Johan Thomas Lundbye er ankommet til Kalundborg. Maja Lisa Engelhardts bronzeskulptur af Kalundborgs berømte bysbarn er i tildækket tilstand anbragt på det fundament på hjørnet af J. Hagemann-Petersens Allé, der har ventet på skulpturen i et par måneder, mens den er vokset frem på et kunststøberi i den toscanske by Pietrasanta.

Mandskab fra Kalundborg Kommunes Entreprenørservice fik skulpturen på plads i samråd med chefkonservator Lars Henningsen fra Bevaringscenter Nord.

På lørdag den 7. august falder tildækningen, og så er Lundbye officielt vendt hjem til sin fødeby.

Lundbye-skulpturen bliver hejst på plads og fæstnet til fundamentet. Maja Lisa Engelhardt og Lars Henningsen følger nøje. Foto: Holger Prehnum.

Nye Lundbye-steder

J.Th. Lundbyes kærlighed til Røsnæs er velkendt – ligesom mange af de billeder, der kom ud af hans vandreture i halvøens vilde natur.

Men også på det blide Asnæs fandt han inspiration til nogle af sine motiver.

Under Lundbye Kunstfestival 2021 er otte nye landmarks – steder, som Lundbye har foreviget i skitser, tegninger eller malerier – holdt over dåben. De fleste af dem netop på Asnæs.

Den officielle indvielse fandt sted på Møllebakken i Kalundborg med en efterfølgende guidet tur til de nye landmarks. Jens Balslev, som sammen med Hans Guldager Christiansen, har fundet frem til både de 10 første og de otte nye landmarks, var kyndig guide. Turen var udsolgt med 15 deltagere.

Billederne her er taget af Axel Gadegaard fra Lundbyekomitéen.

Jens Balslev har efterforsket de steder, som inspirerede J.Th Lundbye, og de billeder, der kom ud af det.
Jens Balslev bringer deltagerne tæt på Lundbyes motiver og historierne bag.
De nu 18 Lundbye-landmarks er på én gang kunst- og naturoplevelser.

Festivalen er godt i gang

250 var lørdag den 3. juli med til at åbne Lundbye Kunstfestival 2021 på Bispegården i Kalundborg, hvor der til lejligheden var rejst et stort telt bag udstillingsbygningen.

Festivalen blev officielt åbnet af Kalundborgs borgmester Martin Damm, og bagefter var der fernisering på tre udstillinger:

Kalundborg Kunstforenings udstilling med værker af 100 års fødselarerne  Mogens Balle og Hans Sørensen på Bispegården.

Udstillingen om venskabet mellem J.Th. Lundbye, Lorenz Frølich og P.C. Skovgaard på Kalundborg Museum.

Galleri Grys udstilling på Røsnæs Vingaard med Balle- og Sørensen-billeder.

Efter ferniseringerne gav Jesper Balslev Kvintet jazzkoncert i teltet – en releasekoncert med nykomponeret musik fra kvintettens cd ”En skønne dag”.

Axel Gadegaard fra Lundbyekomitéen havde kameraet med. Nogle af hans billeder ses her.

Om søndagen (4. juli) var der supplerende fernisering på Galleri Grys udstilling med stort besøg.

Borgmester Martin Damm åbner Lundbye Kunstfestival 2021.

Kapelmester og komponist Jesper Balslev i aktion under åbningsdagens jazzkoncert.
Jesper Balslev Kvintet holdt albummet “En skønne dag” over dåben. Her er det Jacob Klitgaard (bas) og Frederik Moth (saxofon).