Nyheder

Luften malet op med toner

Flot totaloplevelse med musik, ord og billeder i Nyvangskirken.

Når sommerens Lundbye Kunstfestival i Kalundborg klinger af 12. september står et par værker tilbage, skabt for festivalen og eftertiden: Maja Lisa Engelhardts bronzeskulptur af Johan Thomas Lundbye ved Kaalund Kloster, Jens Balslev teaterstykke ”En vildsom kugle”, vist på Lerchenborg, og Jesper Balslevs skykoncert ”Strato”, der fredag aften blev opført to gange i Nyvangskirken.

 ”Strato” blander på original vis nykomponeret musik med fotos af skyer og oplæsning fra Lundbyes dagbøger og breve. I juni 1842 betror han dagbogen, at han, sammen med vennen og kollegaen P.C. Skovgaard, ”have haft de dejligste Lufter at studere, og jeg vil gerne mindes noget af hvad jeg harseet i dag, naar jeg skal male Luften op.”

Ikke bare skyer

Skyerne var motiver i sig selv. Guldaldermaleren Lundbye lagde meget tid og stor energi i at ”male luften op” og give himmelpartierne deres eget liv, og de er tit mere dramatiske end selve landskaberne.

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har taget tråden op og fotograferet himle og skyer. Det har inspireret den unge komponist Jesper Balslev til en koncert i tre satser, hvor musikken følger billeder af fortættet dramatiske eller lyse luftige himle, som samtidig er billeder på den stærkt humørsvingende Lundbyes sindsstemninger.

En original idé

En original idé, der blev flot forløst af de fire dygtige musikere Jesper Balslev på flygel, Lea Havelund Rasmussen på cello, Jørgen Stenbæk (trompet eller flygelhorn), Marianne Glynstrup (vokal) og af skuespiller Christian Mosbæk som oplæser.

Forestillingen levede helt op til festivalens undertitel: Arv og inspiration. Lundbyes ord og billeder har inspireret til et nutidigt værk.

Musik, ord og billeder. Det hele spillede sammen i Nyvangskirken. Foto: Ole Brandt
Jesper Balslev koncert i tre satser blev opført ved to velbesøgte forestillinger i Nyvangskirken. Foto: Holger Prehnum.

Koncert med cirrus, nimbus og cumulus

Skyer, musik og oplæsning. Det er ingredienserne i en ikke helt almindelig koncert fredag den 20. august i Nyvangskirken i Kalundborg.

Koncerten indgår i sommerens Lundbye Kunstfestival, og den er en hyldest til skyerne – de faretruende, de høje og de lave, og dem, der har tilnavne som blomkåls-, makrel- og lammeskyer.

Der bliver tale om en totaloplevelse. Ideen udspringer af, hvordan landskabsmalerier og studier af skyer slog igennem i kunstverdenen i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Også guldaldermaleren J.Th. Lundbye var meget optaget af skystudier, så det var oplagt med et festivalindslag med skyer. Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har fotograferet skyformationer, der vises på storskærm, ledsaget af nykomponeret musik og oplæsning fra Lundbyes dagbøger og breve.

Lundbye-citaterne læses op af skuespilleren Christian Mosbæk, kendt fra bl.a. tv-serien “Krøniken”.

Tre typer skyer

Musikken med tråde til jazz, klassisk, filmmusik og jazz er komponeret af den unge musiker og komponist Jesper Balslev. Han medvirker selv på flygel og guitar sammen med Marianne Glynstrup, sang, Jørgen Stenbæk, trompet og flygelhorn, og Lea Havelund Rasmussen, cello.

Og navnene på musikkens tre satser er meget passende cirrus, nimbus og cumulus. Hvis man følger med i vejrudsigterne, vil man genkende navnene på tre skytyper, og de er ikke tilfældigt valgte.

– Citrus-skyer er de højtliggende, tynde skyer, hvor der er højt til himlen, godt vejr, og alt er dejligt. Lundbye med det vilde kunstneriske talent havde dage, hvor han bare var jublende lykkelig, var i gang med sin kunst og kunne se det hele for sig, forklarer Jesper Balslev.

– Nimbus-skyer er tunge regnvejrsskyer. Lundbyes indre er tungt og dystert.

-I cumulus-satsen, inspireret af de tårnede blomkålsskyer, er Lundbye død og har fundet fred, fortæller komponisten.

Koncerten/forestillingen varer en time og opføres to gange – kl. 19 og kl. 21.

Rundvisninger og foredrag

Lundbye-festivalen byder i den kommende uge også på rundvisninger onsdag den 18., lørdag den 21. og søndag den 22. august på festivalens hovedudstilling ”Venskab og fællesskab” med spændende privatejede værker af Lundbye, Lorenz Frølich og P.C. Skovgaard. Rundvisere er henholdsvis Maja Lisa Engelhardt, Annette Bach Møller og Palle Bruun Olsen.

Torsdag den 19. august er der en sidste chance for at se præsentationen af Jens Balslevs Lundbye-teaterstykke ”En vildsom kugle” i Stalden på Lerchenborg.

21. august står Kalundborg Turistforening for en guidet tur til Lundbye-landmarks i Røsnæs’ natur – steder, som inspirerede maleren til nogle af sine motiver. Peter Hermann er guide.

I weekenden 21.-22. august er der også endnu en chance for at se udstillingen på Kalundborg Gymnasium af elevarbejder, inspireret af guldalderen, der vises sammen med skolens egen alsidige kunstsamling.

Tirsdag den 24. august er der foredrag på Bispegården. Dr. phil. Lotte Thrane fortæller om venskabet mellem J.Th. Lundbye og Lorenz Frølich og om drømme, ungdom og følsomme mandevenskaber i 1840’ernes København. 

ET skystudie af J.Th. Lundbye. Det er et forarbejde til hans maleri “Landskab ved Arresø” fra 1838.
Skuespiller Christian Mosbæk læser Lundbyes tekster. Pressefoto.
Jesper Balslev har komponeret musikken til skykoncerten. Foto: Axel Gadegaard
Holdet, der fremfører Lundbye-skykoncerten i Nyvangskirken: Jesper Balslev, Jørgen Stenbæk, Lea Havelund Rasmussen, Christian Mosbæk og Marianne Glynstrup. Privatfoto.

Urpremiere på Lundbye-skuespil

Lundbye Kunstfestival bød på en urpremiere i weekenden: Jens Balslevs Lundbye-skuespil ”En vildsom kugle” blev holdt over dåben på Lerchenborg.

Stykket præsenteres som en ”reading” – en indstuderet oplæsning ved professionelle skuespillere. Uden scenografi, kun teksten og skuespillernes indlevelse i replikkerne.  Teaterleder Simon Vagn Jensen og de to unge skuespillere Andreas Berg Nielsen og Janus Elsig gjorde Jens Balslevs ord levende, og forfatteren medvirkede selv med forbindende tekster mellem de fire akter.

Handlingen  i stykket udspiller sig i J.Th. Lundbyes sidste leveår op til hans dramatiske død i 1848.

Som optakt fortalte den unge forfatter Peter Løhr om sin fascination af Lundbye, som han folder ud i sin anmelderroste roman ”Hulemennesket”, der udkom i marts i år. Efter stykket var der diskussion mellem Simon Vagn Jensen, Peter Løhr, Jens Balslev og publikum.

”En vildsom kugle” opføres igen torsdag den 19. august kl. 19-21 i Stalden på Lerchenborg Slot, som til lejligheden er indrettet med scene og tilskuerpladser.

Simon Vagn Jensen, Andreas Berg Nielsen og Janus Elsig gør Jens Balslevs ord levende. Forfatteren ses selv til højre. Foto: Holger Prehnum.
Peter Løhr fortæller om sin Lundbye-passion og om sit arbejde med romanen “Hulemennesket”, hvor handlingen udspiller sig under Lundbyes ophold i Rom i 1845/46. Foto: Holger Prehnum.

Unge blikke på guldalderen

Udstilling på Kalundborg Gymnasium med elevarbejder og gymnasiets egen spændende kunstsamling.

Kalundborg Gymnasium deltager også i sommerens Lundbye Kunstfestival.

Gymnasiets billedkunstelever har sat sig ind i den danske guldalder i 1800-tallet og taget udgangspunkt i guldalderen i deres eksamensprojekter.

-Billedkunstlokalet var corona-lukket i store dele af foråret, men eleverne har fået lavet mange fine værker, fortæller billedkunstlærer Annette Bach Møller.

22 af elevernes værker kan ses på gymnasiet i weekenderne 14.-15. og 21.-22. august.

Nogle af eleverne har, ligesom guldaldermalerne, arbejdet med naturen eller familien som motiv, hvor de selv har bygget billedet op. Andre har lavet en personlig fortolkning af et guldaldermaleri.

Spændende kunstsamling

Sammen med de 22 billeder præsenterer gymnasiet sin fine og meget alsidige kunstsamling, der er blevet genophængt efter en længerevarende ombygning og udvidelse af bygningerne i J. Hagemann-Petersens Allé.

-Alle besøgende skal være velkomne til at gå rundt og se gymnasiets egen samling, som rummer værker af flere kendte kunstnere, tidligere elever og lærere. Blandt de tidligere elever er f.eks. Morten Modin og Maja Lisa Engelhardt, og de tidligere lærere er blandt andre Hans Sørensen og Axel Gadegaard, fortæller Annette Bach Møller.

Der er også værker af Mogens Balle, Torben Heron, Gerda Swane, Arne Haugen Sørensen, Gudmund Olsen, Frede Christoffersen og mange, mange flere.

-Med andre ord er det en samling, der er tæt knyttet til gymnasiet, Kalundborg og Vestsjælland, siger Annette Bach Møller.

Et af de 22 elevarbejder, der vises på Kalundborg Gymnasium, Laura Lademann Rasmussens billede “Gravhøj med vindmøller”. Privatfoto.

Lundbye går til scenen

Lundbye Kunstfestival byder på teater, foredrag, fotomaraton og en tur i J.Th. Lundbyes fodspor.

Han døde for 173 år siden, men Johan Thomas Lundbye bliver ved med at fascinere. Som maler og som menneske.

Der er gennem årene udkommet adskillige bøger om guldaldermaleren med det sammensatte væsen. Psykiateren Ib Ostenfeld skrev sågar disputats om ham i 1937 med titlen ”Johan Thomas Lundbye. Et stemningslivs historie”. Han mener, at den humørsvingende Lundbye led af en relativt mild form for maniodepression.

Så nyligt som i marts i år udkom romanen ”Hulemennesket”, der udspiller sig under Lundbyes ophold i Rom i 1845 og munder ud i forfatteren Peter Løhrs originale bud på, hvad der skete, da Lundbye døde som kun 29-årig i 1848 ved fronten i den første slesvigske krig i det, der officielt var en vådeskudsulykke.

Radioteater foran publikum

Lørdag den 14. august præsenterer Lundbye Kunstfestival i Kalundborg et nyskrevet teaterstykke om Lundbyes sidste leveår. Stykket bygger på den flittigt skrivende malers dagbøger og breve, og det er forfatteren Jens Balslevs bud på en fortolkning af det spegede forhold mellem dæmoner, kunst og kærlighed i Lundbyes liv. Titlen  ”En vildsom kugle” er hentet fra de allersidste ord i Lundbyes dagbøger: “Om en vildsom Kugle —- da vil den kun bringe et Hjerte til Ro, der lider af smerteligere Saar. Gud velsigne Danmark! Og min Moder!”

Stykket vises i samarbejde med Odsherred Teater som en dramatiseret oplæsning uden scenografi. En slags radioteater foran publikum.

Peter Løhr deltager efter stykket i en diskussion om stykket sammen med Jens Balslev, teaterleder Simon Vagn Jensen og publikum. Stedet er Stalden på Lerchenborg Slot, og stykket opføres også 19. august.

Foredrag og fotomaraton

17. august handler det om guldalderens landskab og dets indflydelse på vore dages fredning og naturpleje. Foredragsholder på Bispegården er biolog Claus Helweg Ovesen.

14. august og igen 4. september står Kalundborg Fotoklub for en fotomaraton med start fra Lerchenborg Slot. I løbet af fire timer skal deltagerne illustrere fire emner med forbindelse til guldalderen – ét billede pr. emne. Der er præmier begge dage til nummer 1, 2 og 3. Konkurrenceregler og tilmelding på www.kalundborgfotoklub.dk eller www.lundbyekunstfestival.dk

15. august er der en guidet tur til syv Lundbye landmarks i Kalundborg og Raklev – steder, som enten er knyttet til Lundbyes navn, eller hvor han fandt motiver til nogle af sine billeder. Hans-Henrik Nielsen fra Kalundborg Turistforening er guide.

Johan Thomas Lundbye, her portrætteret af vennen P.C. Skovgaard i 1845, var som maler et kæmpe naturtalent, men han var plaget af tvivl om egne evner. Det privatejede portræt er med på udstillingen ”Tre venner” på Bispegården
Den guidede tur 15. august til Lundbye-steder i Kalundborg og Raklev kommer omkring Vriedyssen på Raklev Høje. Billedet her er en skitse til Lundbyes berømte billede af dyssen, og den vises på udstillingen med privatejede værker på Bispegården. Foto: Narayana Press.

To gange hyldest til den danske natur

-I mange af fotografierne er der noget på spil, som viser hen til dagens Danmark. Andre er tidløse guldalderpasticher, som tydeligt står i gæld til Lundbye.

Sådan beskriver koordinator og medlem af dommerkomitéen, Axel Gadegaard kort de 872 fotos, der blev indsendt til Lundbye Kunstfestivals landsdækkende fotokonkurrence ”Det kjære Danmark 2021”. Søndag kåredes de tre vinderfotos, da udstillingen med 66 af konkurrencens billeder med 46 fotografers fortolkning af Danmark 2021 åbnede i Stalden på Lerchenborg Slot.

Dommerkomitéen med Danmarks mest anerkendte landskabsfotograf Kirsten Klein, billedkunstner Maja Lisa Engelhardt, museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen og Axel Gadegaard, havde ikke været i tvivl. Vinderen af førstepræmien på 5.000 kr. er Lone Athanasakis fra Fårevejle for natbilledet ”Mælkevejen over gravhøjen på Vejrhøj”.

”Dette natbillede fangede mig øjeblikkeligt med sin stærke enkelhed og de store dybder,” skriver Kirsten Klein i sin motivering.

Andenpræmien på 3.000 kr. gik til Camilla Lundbye fra Odense for billedet ”Skumringsbad, 2021” fra Dovns Klint på sydspidsen af Langeland. Tredjepræmien på 2.000 kr. fik Ole Yssing, Nyborg, for billedet ”Det mørke Jylland”.

Axel Gadegaard åbner udstillingen på Lerchenborg og kårer vinderne af fotokonkurrencen “Det kjære Danmark 2021”. Foto: Ole Brandt.

Der var stort opbud af ferniseringsgæster på Lerchenborg. Fotoudstillingen deler plads med keramiker Anne Rolsted spændende projekt ”52 vaser – 52 buketter” med lige så mange rakubrændte vaser som året har uger. Alle matcher det, der vokser i grøftekanten, markskellet, skovkanten eller på engen og brakmarken og er særlig smukt og inspirerende i lige netop den uge.

-En hyldest til den danske natur og al den helse og livskvalitet, den har at byde på, siger Anne Rolsted om sit projekt, som også omfatter en bog med fotos af vaser og buketter.

Udstillingen på Lerchenborg har også en tredje del: H.C. Andersen Art Center præsenterer på plancher planerne om et kunst-, kultur, historisk oplevelses- og videnscenter på netop Lerchenborg.

Udstillingsgæster studerer Camilla Lundbyes præmierede billede “Skumringsbad”. Foto: Ole Brandt.
Keramiker Anne Rolsted i godt selskab med nogle af sine vaser. Foto: Ole Brandt.
Et lille udsnit af Anne Rolsted keramikprojekt, der kan ses på Lerchenborg til og med 12. september. Foto: Ole Brandt.
Lone Athanasakis’ vinderbillede “Mækevejen over gravhøjen på Vejrhøj.”
“Dette nattebillede fangede mig øjeblikkeligt med sin stærke enkelhed og de store dybder.
Ved gentagne gennemgange af alle billederne stod dette ene ud som en klar vinder for mig.
Dets stramme komposition, med mælkevejens stjernetåger som et lysende bælte bag den kuplede gravhøj,
flankeret af de levende træer, beskriver den uendelige historie fra nutiden og langt tilbage til vore
forfædre, bundet sammen af universets himmelhvælv. Minder os om, hvor længe vi har været her på
vores enestående plet i verden og er en levende del af helheden på denne blå planets uendelige, lange
bevægelse.” Kirsten Klein.
Camilla Lundbyes “Skumringsbad, Dovns Klint Langeland” fik andenpræmien.
“Et fotografis væsen er knyttet til lys. En kunstner kan altid male, selv i mørke, og en billedhugger kan
altid forme, også i mørke, men fotografen står i pagt med lyset, og dette vidunderlige fotografi fortæller
om den harmoni, som der er imellem dyr og natur, imellem himmel og jord og imellem lys og skygge.
Køerne suger lyset til sig, som næring, på samme måde som de drikker af vandet og spiser af græsset.
Tiden er standset fra dette sekund, som fotografen har valgt til at indfange Det kjære Danmark.”
Maja Lisa Engelhardt

Ole Yssings “Det mørke Jylland. Midtjylland,”fik tredjepræmien.
“To grusveje, der ikke fører noget sted hen. En ret stor vandpyt. Marker, der ligger brak. Et par huse, der
skutter sig i landskabet. Langt væk en kirke. Alt sammen under en stor dramatisk himmel med skiftende
sorte, blågrå og lysere skydække. Hverdagselementer i et landskab, vi ofte har mødt og ikke tænkt nærmere
over. I dette foto – med sine mange motiviske dele og elementer – samles alle de enkelte indtryk til et
nærmest visuelt monument over hverdagslandskabets mangfoldighed. Der er intet levende i billedet,
hverken dyr eller mennesker; udelukkende lysets og vindens bevægelser. Alligevel er billedet fuldt af spor
af menneskelig aktivitet, men underlagt naturens egne lovmæssigheder.”
Jesper Sejdner Knudsen