Nyheder

Reportere i Lundbyes fodspor

Med vind i håret og fulgt på vej af en enkelt regnbyge har to reportere fra JFM (Jysk Fynske Medier) været på ekspedition i Lundbyeland.

Journalist Anja Limkilde fra JFM’s magasinredaktion og fotograf Birgitte Heiberg besøgte udvalgte Lundbye-landmarks med kompetente guider fra Lundbyekomitéen: Maja Lisa Engelhardt, Jens Balslev og Holger Prehnum, som havde lagt en daglang rute i Johan Thomas Lundbyes fodspor.

Turen bragte reporterne omkring 11 af de i alt 18 nyrenoverede landmarks: Fra Havnemark på Asnæs til spidsen af Røsnæs med stop ved bl.a. Maja Lisa Engelhardts Lundbyeskulptur ved Klostertorvet i Kalundborg, Vriedyssen på Raklev Høje og Helles Klint og Vindekilde på Røsnæs.

Undervejs blev der fotograferet og taget notater til en større artikel om Lundbye og landmarkprojektet i et JFM-magasin, der udgives i maj-juni til inspiration for læserne.

JFM udgiver 15 dagblade med et ugentligt læsertal på 605.000 (ifølge medieselskabets hjemmeside).

De to reportere og Lundbyekomiteens Jens Balslev og Maja Lisa Engelhardt fik godt med vind i håret på turen rundt til guldaldermalerens motivsteder. Foto: Holger Prehnum.
Det lille selskab løb ind i en byge for foden af Helles Klint – et af J.Th. Lundbyes yndlingsmotiver på Røsnæs. Foto: Holger Prehnum.

Nyrenoverede landmarks

Landmarkprojektet, som blev søsat i 2018, har netop fået en overhaling. De fine egetræstolper er frisket op og imprægneret med rød maling og forsynet med nye bronzeplaketter, som er mere informative end de gamle. Det er sket med støtte fra Nordea-fonden.

Nyrenoveret landmarkpæl ved Helles Klint.

To gange TV fra Lundbyeland

-Det er virkelig som at træde ind i Lundbyes landskabsmalerier, når man går tur derude blandt gravhøje, strande og klinter.

Producer Lars Rønnow Torp og instruktør og manuskriptforfatter Thomas Roger Henrichsen var svært begejstrede efter en guidet tur rundt til udvalgte Lundbye-landmarks på Røsnæs.

De to filmfolk er i gang med forberedelserne til en DR-dokumentar om Johan Thomas Lundbye – hans liv, kunst og samtid.

Og rygterne om det store projekt Lundbye-landmarks med lige dele naturoplevelser og kunstformidling er løbet til København og op ad trappen til Lars Rønnow Torps produktionsselskab Thin Green Line i Åbenrå (gaden i det indre København). Så filmfolkene kontaktede Lundbyekomitéens Jens Balslev og fik en aftale i stand, og en dag sidst i januar gik turen til Røsnæs.

Efter otte timers research i selskab med Balslev var Torp og Henrichsen ovenud tilfredse – fyldt op med frisk fjordluft, naturindtryk og masser af viden og bonusoplysninger om Lundbyes liv og virke og tilknytning til Kalundborg og omegn.

-Vi fik så mange gode, kloge, skønne indtryk med hjem fra den yderste pynt – både kunstnerisk og praktisk, skriver Lars Rønnow Torps i en takkemail.

Jo, det ligner stadig. Lars Rønnow Torp sammenligner Johan Thomas Lundbyes 180 år gamle akvarel af Helles Klint på Røsnæs med klinten, som den tager sig ud i dag. Foto: Thomas Roger Henrichsen.
Jens Balslev fra Lundbyekomitéen nyder udsigten sammen med Lars Rønnow Torp. Foto: Thomas Roger Henrichsen

I slutningen af april og begyndelsen af maj vender de to filmmagere tilbage for at filme historiske scener med skuespillere på udvalgte Lundbye-steder på Røsnæs.

Programmet om Johan Thomas Lundbye indgår i en serie på fire med fællestitlen ”Store danske kunstnere”. De tre andre er Bertel Thorvaldsen, Anne Marie Carl-Nielsen og Elisabeth Jerichau Baumann. Serien produceres af Thin Green Line Productions for DR og danske museer. Selskabet har tidligere stået bag en DR-dokumentar om Anna Ancher.

Flmen om Lundbye sendes på DR i november 2023.

Men ikke nok med det:

Lundbye i DK4

TV-kanalen dk4, som udmærker sig ved mange gode kulturprogrammer, forbereder et program om Johan Thomas Lundbye og Lundbykomitéens landmark-projekt i Kalundborg og på Røsnæs og Asnæs.

Kanalen har været på lokal research i selskab med komitémedlemmerne Maja Lisa Engelhardt og Jens Balslev, som i den færdige udsendelse (måske flere udsendelser) skal være guider på en fortællende rundvisning til udvalgte landmarks. Optagelserne finder efter planen sted i slutningen af maj i år.

For Lundbykomitéen er interessen fra tv-kanalerne en anerkendelse af det store arbejde med landmark-projektet, som i løbet af foråret bliver frisket op med rød farve på landmarkpælene og nye informative bronzeplaketter.

Fast tilskud til Lundbyekomitéen

Lundbykomitéen er kommet på finansloven – den lokale i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsens kultur- og fritidsudvalg har besluttet, at sige ja til komiteens ansøgning om et årligt tilskud på 100.000 kr. Pengene skal bruges til Lundbye Kunstfestivalerne, som efter planen bliver holdt hvert tredje år (næste gang i 2024), og til komiteens løbende udgifter og arrangementer mellem festivalerne.

De løbende udgifter er blandt andet og ikke mindst vedligeholdelse af komiteens store landmark-projekt – de 18 steder i landskabet i og ved Kalundborg, der er knyttet til Johan Thomas Lundbyes navn historisk eller som motiver for hans elskede billeder. Der er også udgifter til hjemmeside, trykning af foldere og anden markedsføring.

Inden beslutningen i kultur- og fritidsudvalget var Lundbyekomiteen indbudt til et dialogmøde, hvor komiteen fortalte om resultater og planer.

Kultur- og fritidsudvalget slår i sin begrundelse for tilskuddet fast, at Lundbye Kunstfestival ”bidrager til øget fokus og synlighed på kunst i Kalundborg Kommune, som ellers ikke ville blive fremmet.”

Nordea-støtte til Lundbyeland

Nordea-fonden har taget godt imod en ansøgning fra Lundbyekomitéen om støtte til fornyelse og forbedring af Lundbyekomitéens store formidlingsprojekt: De 18 Lundbye-landmarks i Kalundborg, på Røsnæs og på Asnæs.

Fonden har besluttet at støtte landmarkprojektet med i alt 76.889 kr. Pengene dækker de planlagte forbedringer, som går ud på, at hver af de 18 landmarkpæle får indfræset en bronzeplakette med en kort introduktion til landmarkprojektet. Samtidig skal de arkitekttegnede pæle (egetræsstolper) males, så de bliver mere synlige i landskabet og bedre beskyttet mod det barske vejrlig på flere af lokaliteterne – ikke mindst på Røsnæs.

Det løber alt sammen op i 51.889 kr. De sidste 25.000 kr. giver Nordea-fonden som tilskud til en bog om Johan Thomas Lundbyes tilknytning til sin føde- og barndomsby Kalundborg med udgangspunkt i de 18 landmarks og de motiver og historier, der knytter sig til dem. Bogens forfatter er Lundbye-kender Jens Balslev, som også står bag landmarkprojektet. Komiteen har søgt diverse fonde om resten af prisen for at få produceret bogen, der bliver på cirka 150 sider.

Lundbyekomiteen er glad og taknemlig for Nordea-fondens støtte.

-Vi er helt afhængige af velvilje fra private fonde og offentlige tilskudsgivere, som heldigvis i stort omfang har støttet vores festivaler i 2018 og 2021 og tilhørende projekter. Planen er, at bogen skal være færdig senest til Lundbye Kunstfestival i sommeren 2024, og vi håber, at de fornyede landmarkpæle kan stå klar i forsommeren i år (2023), siger komiteens formand Holger Prehnum.

De 18 og allerede velbesøgte Lundbye-landmarks er en invitation til at gå i guldaldermalerens fodspor i Kalundborg-egnens Lundbyeland. De markerer steder i landskabet, hvor Johan Thomas Lundbye fandt notiver til skitser og malerier, eller steder, som på anden måde er knyttet til hans navn. QR-koder åbner for billeder, tekst og lydfiler med en masse oplysninger om kunstnerens liv og levned og de enkelte lokaliteter.

Landmarkpælene i Lundbyeland skal beskyttes mod vejrliget og forsynes med en bronzeplakette, der fortæller den uforberedte naturvandrer om landmarkprojektet og den viden og de gode historier, man får adgang til via QR-koden.

Tre nye skulpturer i støbeskeen

J.TH. Lundbye i Maja Lisa Engelhardts bronzefortolkning er faldet godt til i Kalundborg.

Skulpturen af den unge kunstner på vandring fra sit elskede Røsnæs til fødehjemmet i Skibbrogade er blevet en ganske naturlig del af bybilledet på det livligt trafikerede strøg ved Klostertorvet.

Han er blevet godt modtaget og har på sin side været vidne til lidt af hvert. For eksempel susede Tour de France feltet tæt forbi, da Kalundborg 2. juli i år lagde asfalt til cykelløbets 2. etape.

Skulpturen blev indviet under den anden Lundbye Kunstfestival i sommeren 2021 på Lundbyekomiteens initiativ og med økonomisk støtte fra Kalundborg Kommune og de private fonde Bent O. Jørgensens Fond og Den Danske Forskningsfond.

Lundbyekomiteen arbejder på at fortsætte ad skulptursporet. Hvis alt går vel kan tre nye skulpturer afsløres under den næste og tredje Lundbye Kunstfestival i 2024. To af skulpturerne skal efter planen placeres i Kalundborgs nye uddannelsesby, Campus Kalundborg, på Stejlhøj ved henholdsvis forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab, der blev indviet officielt tidligere i år, og Professionshøjskolen Absalon, hvis domicil på nabogrunden blev taget i brug i 2021.

Kunstnerne er også valgt. Komiteen har aftalt med keramisk skulptør Per Ahlmann og billedkunstner Anders Hald, at de udarbejder skitseprojekter til de to skulpturer.

Skulptur nummer tre skal efter planen stå foran den historiske bygning fra 1840 på hjørnet af Torvet og Volden, som oprindelig var asyl for fattige forældres børn og stadig i daglig tale bliver kaldet Asylet, selvom den i dag huset Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv. I mellemtiden har der været turistkontor i bygningen, og skulpturen skal markere netop Kalundborg Turistforenings 100 års jubilæum i 2024.

-Vi har holdt møde med de to uddannelsesinstitutioner, og de meget begejstret for planerne, siger Lundbykomiteens formand Holger Prehnum. Samme positive melding kommer fra Kalundborg Turistforening.

Komiteen går om kort tid i gang med at søge fondsmidler til de tre skulpturprojekter. Det samlede budget lyder på 1,25 mio. kr., nemlig 500.000 kr. for hver af de to skulpturer ved Helix og Absalon og 250.000 kr. for den mindre skulptur ved Asylet.

 Komiteens formand Holger Prehnum noterer sig med glæde, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg som led i næste års kommunale budget har besluttet at oprette en kunstfond, som tilføres 250.000 kr. om året  fra 2023 til 2026. En opsparing til kunst i det offentlige rum.

Lundbye kan fra sin placering på hjørnet af J.Hagemann-Petersens Allé og Klosterparkvej se over til det sted ved Asylet (den gule bygning til venstre i billedet), hvor der er planer om at rejse en ny skulptur. Foto: Ole Brandt
De to uddannelsesinstitutioner Helix Lab (tv) og Professionshøjskolen Absalon (den hvide bygning i baggrunden) får, hvis alt går vel, kunstnerisk udsmykning i 2024. Foto: Ole Brandt

De to billedkunstnere har præsenteret deres skulpturforslag for Lundbyekomitéen og repræsentanter for Helix Lab og Absalon – på åstederne ved de to uddannelsesinstitutioner. Her er det Anders Hald, der tegner og fortæller. Foto: Ole Brandt.

Per Ahlmann (med farverig frakke) breder sin skulpturidé ud for Lundbykomitéen og direktør Anette Birck, Helix Lab, og Conni Simonsen, chef for Absalon Campus Kalundborg, og Tomas Bech Madsen fra Absalons ledelsessekretariat. Foto: Ole Brandt.

Historien om en skulptur

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt udgiver en lille bog om sin Lundbye-skulptur i Kalundborg og tankerne bag den. Bogen holdes over dåben 12. maj, og alle er velkomne.

7.august 2021 vendte Johan Thomas Lundbye hjem til sin fødeby Kalundborg – i skikkelse af billedkunstner Maja Lisa Engelhardts 2,4 meter høje bronzeskulptur. 

Nu knap ni måneder senere kan det konstateres, at han er faldet godt til, som han går dér på græsset i udkanten af Klosterparken. I al stilfærdighed og i jordhøjde. Uden piedestal eller sokkel.

Og det er der er klar idé med. Om det kan man læse i en bog, som Maja Lisa Engelhardt udgiver i samarbejde med Lundbykomiteen i Kalundborg om skulpturens tilblivelse og tankerne bag den.

“En maler, som er så rodfæstet og knyttet til sin egn, sit land og sin by, han går direkte på jorden,” skriver Maja Lisa Engelhardt.

Dagbog fra Toscana

Bogen udkommer 12. maj, og det markeres med et udgivelses-arrangement på plænen ved Lundbye-skulpturen på hjørnet af Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé. Alle er velkomne. Tidspunktet er kl. 12:30-13:30. Hvis forårsvejret viser sig fra en mere ublid side, rykker arrangementet til Bispegården i Adelgade.

Den rigt illustrerede bog fortæller skulpturens tilblivelseshistorie gennem Maja Lisa Engelhardts poetiske dagbogsnotater fra hendes ophold på kunststøberiet i Pietra Santa i Toscana i februar 2021, hvor Lundbye voksede ud af en stor klump ler og blev støbt i bronze – med det spirende toscanske forår som medspiller.

Maja Lisa Engelhardts tekster suppleres med velvalgte uddrag fra Lundbyes egne dagbogsoptegnelser og et essay af filosoffen Ettore Rocca, som åbnede hovedudstillingen under sidste års Lundbye Kunstfestival.

Guidet Lundbye-tur

Bogen med den ligefremme titel “J.Th. Lundbye skulptur” er på 40 sider og rigt illustreret. Den kan købes ved udgivelses-arrangementet og derefter i boghandelen og på Bispegården i Kalundborg. Prisen er 100 kr. 100 stk. sælges nummererede og signeret af forfatteren. Her er prisen 125 kr.

Udgivelsen støttes økonomisk af den lokale Bent O. Jørgensens Fond.

I tilknytning til arrangementet kan man komme på en guidet tur til de særlige Lundbye-landmarks i Kalundborg by – steder med tilknytning til guldaldermalerens liv og kunst. 

Peter Hermann er den kyndige guide.

Billedet på bogens forside er fotograferet af Maja Lisa Engelhardt under arbejdet på bronzestøberiet i Toscana.
Lundbye-skulpturen blev budt velkommen til Kalundborg af et talstærkt fremmøde af kunstnerens bysbørn og andet godtfolk. Datoen er 7. august 2021. Foto: Ole Brandt.