Nyheder

Tre nye skulpturer i støbeskeen

J.TH. Lundbye i Maja Lisa Engelhardts bronzefortolkning er faldet godt til i Kalundborg.

Skulpturen af den unge kunstner på vandring fra sit elskede Røsnæs til fødehjemmet i Skibbrogade er blevet en ganske naturlig del af bybilledet på det livligt trafikerede strøg ved Klostertorvet.

Han er blevet godt modtaget og har på sin side været vidne til lidt af hvert. For eksempel susede Tour de France feltet tæt forbi, da Kalundborg 2. juli i år lagde asfalt til cykelløbets 2. etape.

Skulpturen blev indviet under den anden Lundbye Kunstfestival i sommeren 2021 på Lundbyekomiteens initiativ og med økonomisk støtte fra Kalundborg Kommune og de private fonde Bent O. Jørgensens Fond og Den Danske Forskningsfond.

Lundbyekomiteen arbejder på at fortsætte ad skulptursporet. Hvis alt går vel kan tre nye skulpturer afsløres under den næste og tredje Lundbye Kunstfestival i 2024. To af skulpturerne skal efter planen placeres i Kalundborgs nye uddannelsesby, Campus Kalundborg, på Stejlhøj ved henholdsvis forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab, der blev indviet officielt tidligere i år, og Professionshøjskolen Absalon, hvis domicil på nabogrunden blev taget i brug i 2021.

Kunstnerne er også valgt. Komiteen har aftalt med keramisk skulptør Per Ahlmann og billedkunstner Anders Hald, at de udarbejder skitseprojekter til de to skulpturer.

Skulptur nummer tre skal efter planen stå foran den historiske bygning fra 1840 på hjørnet af Torvet og Volden, som oprindelig var asyl for fattige forældres børn og stadig i daglig tale bliver kaldet Asylet, selvom den i dag huset Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv. I mellemtiden har der været turistkontor i bygningen, og skulpturen skal markere netop Kalundborg Turistforenings 100 års jubilæum i 2024.

-Vi har holdt møde med de to uddannelsesinstitutioner, og de meget begejstret for planerne, siger Lundbykomiteens formand Holger Prehnum. Samme positive melding kommer fra Kalundborg Turistforening.

Komiteen går om kort tid i gang med at søge fondsmidler til de tre skulpturprojekter. Det samlede budget lyder på 1,25 mio. kr., nemlig 500.000 kr. for hver af de to skulpturer ved Helix og Absalon og 250.000 kr. for den mindre skulptur ved Asylet.

 Komiteens formand Holger Prehnum noterer sig med glæde, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg som led i næste års kommunale budget har besluttet at oprette en kunstfond, som tilføres 250.000 kr. om året  fra 2023 til 2026. En opsparing til kunst i det offentlige rum.

Lundbye kan fra sin placering på hjørnet af J.Hagemann-Petersens Allé og Klosterparkvej se over til det sted ved Asylet (den gule bygning til venstre i billedet), hvor der er planer om at rejse en ny skulptur. Foto: Ole Brandt
De to uddannelsesinstitutioner Helix Lab (tv) og Professionshøjskolen Absalon (den hvide bygning i baggrunden) får, hvis alt går vel, kunstnerisk udsmykning i 2024. Foto: Ole Brandt

Historien om en skulptur

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt udgiver en lille bog om sin Lundbye-skulptur i Kalundborg og tankerne bag den. Bogen holdes over dåben 12. maj, og alle er velkomne.

7.august 2021 vendte Johan Thomas Lundbye hjem til sin fødeby Kalundborg – i skikkelse af billedkunstner Maja Lisa Engelhardts 2,4 meter høje bronzeskulptur. 

Nu knap ni måneder senere kan det konstateres, at han er faldet godt til, som han går dér på græsset i udkanten af Klosterparken. I al stilfærdighed og i jordhøjde. Uden piedestal eller sokkel.

Og det er der er klar idé med. Om det kan man læse i en bog, som Maja Lisa Engelhardt udgiver i samarbejde med Lundbykomiteen i Kalundborg om skulpturens tilblivelse og tankerne bag den.

“En maler, som er så rodfæstet og knyttet til sin egn, sit land og sin by, han går direkte på jorden,” skriver Maja Lisa Engelhardt.

Dagbog fra Toscana

Bogen udkommer 12. maj, og det markeres med et udgivelses-arrangement på plænen ved Lundbye-skulpturen på hjørnet af Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé. Alle er velkomne. Tidspunktet er kl. 12:30-13:30. Hvis forårsvejret viser sig fra en mere ublid side, rykker arrangementet til Bispegården i Adelgade.

Den rigt illustrerede bog fortæller skulpturens tilblivelseshistorie gennem Maja Lisa Engelhardts poetiske dagbogsnotater fra hendes ophold på kunststøberiet i Pietra Santa i Toscana i februar 2021, hvor Lundbye voksede ud af en stor klump ler og blev støbt i bronze – med det spirende toscanske forår som medspiller.

Maja Lisa Engelhardts tekster suppleres med velvalgte uddrag fra Lundbyes egne dagbogsoptegnelser og et essay af filosoffen Ettore Rocca, som åbnede hovedudstillingen under sidste års Lundbye Kunstfestival.

Guidet Lundbye-tur

Bogen med den ligefremme titel “J.Th. Lundbye skulptur” er på 40 sider og rigt illustreret. Den kan købes ved udgivelses-arrangementet og derefter i boghandelen og på Bispegården i Kalundborg. Prisen er 100 kr. 100 stk. sælges nummererede og signeret af forfatteren. Her er prisen 125 kr.

Udgivelsen støttes økonomisk af den lokale Bent O. Jørgensens Fond.

I tilknytning til arrangementet kan man komme på en guidet tur til de særlige Lundbye-landmarks i Kalundborg by – steder med tilknytning til guldaldermalerens liv og kunst. 

Peter Hermann er den kyndige guide.

Billedet på bogens forside er fotograferet af Maja Lisa Engelhardt under arbejdet på bronzestøberiet i Toscana.
Lundbye-skulpturen blev budt velkommen til Kalundborg af et talstærkt fremmøde af kunstnerens bysbørn og andet godtfolk. Datoen er 7. august 2021. Foto: Ole Brandt.

Festival igen i 2024

Tre år gik der mellem den første og den anden Lundbye Kunstfestival i Kalundborg. Og tre år er et godt interval, er man enige om i den lokale Lundbyekomité.

Så komiteen har så småt taget hul på planlægningen af festival nummer tre i 2024. Den bliver omfangsmæssigt knap så ambitiøs som festivalen i 2021, der nåede op på tæt ved 70 arrangementer.

– Vi regner med cirka 40 arrangementer inden for kategorier som udstillinger, teater, musik, foredrag, rundvisninger, guidede ture og bogudgivelser siger Lundbyekomiteens formand Holger Prehnum.

Inden årets udgang vil komiteen lægge sig fast på 2024-festivalens overordnede tema.

Viktor vandt

Guldaldermalerne gav inspiration til mange fine børnetegninger.

Nogle havde lagt sig tæt op af de originale billeder. Nogle havde slækket tøjlerne og givet fantasien friere spil.

Én ting er dog sikker: Kreativiteten fik frit løb, da løs, da eleverne fra 4. klasse (og en enkelt 5. klasse) på Raklev Skole, Tømmerup Fri- og Efterskole og Kalundborg Friskole besøgte udstillingen på Bispegården med guldaldervennerne Johan Thomas Lundbye, Lorenz Frølich og P.C. Skovgaard under Lundbye Kunstfestival 2021.

Peer Lysemose, formand for Kalundborg Kunstforening og medlem af Lundbyekomitéen. byder 4. klasse fra Kalundborg Friskole velkommen til præmieoverrækkelse. Foto: Ole Brandt.

Efter en indføring i guldalderen, som Peer Lysemose fra Lundbyekomiteen stod for,  blev eleverne sluppet løs med papir og farveblyanter.

Forleden blev den bedste tegning kåret.

-Det er så skønt, at I har brugt så mange timer, hvor I har kigget på Lundbye og set, hvor meget han elskede dyrene og naturen. Det har I været dygtige til at finde frem til i jeres tegninger, sagde Maja Lisa Engelhardt fra Lundbyekomitéen, inden navnet på vinderen blev afsløret.

Maja Lisa Engelhardt, billedkunstner og medlem af Lundbykomitéen, motiverer valget af vinder i tegnekonkurrencen.

De komitémedlemmer, der deltog i kåringen, havde været på hårdt arbejde men var til sidst ikke i tvivl: 10-årige Viktor Poulin Pedersen fra 4. klasse på Kalundborg Friskole løb med prisen.

-Du har det hele med

Hans motiv var en gravhøj – helt i guldalderånd. Men han havde på en personlig og levende måde fået omgivelserne med: Græsset, landskabet, solen og en ret vild himmel.

– Du har det hele med, forklarede Maja Lisa Engelhardt.

-Jeg tror Lundbye i sin himmel er glad for at se, hvordan sådan en ung dreng har taget hele hans idé om et landskab til sig. Du har det hele med. Det er virkelig så flot – et selvstændigt og fint værk. Nu lover du at blive ved med tegne, sagde Maja Lisa Engelhardt.

-Jo, svarede en benovet Viktor.

-Vi holder øje med dig, tilføjede Maja Lisa Engelhardt med et smil og overrakte præmien: Et Engelhardt-litografi med tre gyldne kornaks som motiv.

Og så var der is til Viktor og alle hans klassekammerater, som var inviteret med til præmieoverrækkelsen.

Viktor med sin vindertegning.
Præmien var et originalt Maja Lisa Engelhardt-litografi.

14.393 deltog i festivalen

Antallet af deltagere i Lundbye Kunstfestival 2021 er gjort op. Festivalen nåede op på i alt 14.393 deltagere i de i alt 71 arrangementer.

Opgørelsen gælder alle arrangementer, som Lundbyekomitéen og/eller de mange samarbejdspartnere stod for i festivalperioden 3. juli til 12. september.

-Antallet af deltagere er knap 3.000 flere end i den første Lundbyefestival i Kalundborg i 2018, og det synes jeg, vi kan være rigtig godt tilfredse med set i lyset af, at der efter der efter de mange corona-restriktioner generelt ikke har været den samme søgning til kulturarrangementer som før, pandemien brød ud, siger Holger Prehnum, formand for Lundbyekomitéen.

En lang Lundbyerus

At tale om en rus er måske lige stærkt nok. Og dog. For sikkert er det, at Lundbye og hans univers i den grad har fyldt hos Lundbyekomitéen og vores samarbejdspartnere i en lang periode, som sluttede søndag den 12. september.

Ordet Lundbyerus skyldes digteren Erik Knudsen (1922-2007). Det er titlen på et digt fra hans allerførste digtsamling ”Dobbelte dage” fra 1945.  

Her er digtet som en passende afrunding på de mange timer, dage, uger og måneder, vi har tilbragt i tæt selskab med Lundbye, hans univers og hans venner Frølich og Skovgaard.

Min Lundbyerus

Jeg var ikke mig selv, jeg var Lundbye,

sad trygt på barneskammel hos naturen,

lykkelig ene i det åbne land.

Den lave slette, himlens oceaner

blev tegnet ned og fyldte på papiret

så lidt som skyggen af et kløverblad.

Og jeg fik øjne. Alt sprang op som døre.

Jeg tegnede og skrev, jeg ville ikke

at drømmen skulle flyve. Jeg var stædig.

Jeg holdt den fast. Der sad jeg tolv år gammel

med verden som en hund for mine fødder.

Fodnote: Den meget unge Erik Knudsens kunstneriske ambitioner var rettet mod tegne- og malerkunsten, og det er digtet ”Min Lundbyerus” udtryk for. Senere blev lyrikken (og den politiske revy) hans foretrukne udtryksform.

Digtet gengives med tilladelse fra Erik Knudsens familie.

Elever fra 4.-5. klasse på Tømmerup Fri- og Efterskole fordybet i at tegne efter billederne på udstillingen på Bispegården med Lundbye, Frølich og Skovgaard. De er på cirka samme alder som digtets 12-årige Lundbyeberusede Erik Knudsen. Foto: Peer Lysemose.