Nordea-støtte til Lundbyeland

Nordea-fonden har taget godt imod en ansøgning fra Lundbyekomitéen om støtte til fornyelse og forbedring af Lundbyekomitéens store formidlingsprojekt: De 18 Lundbye-landmarks i Kalundborg, på Røsnæs og på Asnæs.

Fonden har besluttet at støtte landmarkprojektet med i alt 76.889 kr. Pengene dækker de planlagte forbedringer, som går ud på, at hver af de 18 landmarkpæle får indfræset en bronzeplakette med en kort introduktion til landmarkprojektet. Samtidig skal de arkitekttegnede pæle (egetræsstolper) males, så de bliver mere synlige i landskabet og bedre beskyttet mod det barske vejrlig på flere af lokaliteterne – ikke mindst på Røsnæs.

Det løber alt sammen op i 51.889 kr. De sidste 25.000 kr. giver Nordea-fonden som tilskud til en bog om Johan Thomas Lundbyes tilknytning til sin føde- og barndomsby Kalundborg med udgangspunkt i de 18 landmarks og de motiver og historier, der knytter sig til dem. Bogens forfatter er Lundbye-kender Jens Balslev, som også står bag landmarkprojektet. Komiteen har søgt diverse fonde om resten af prisen for at få produceret bogen, der bliver på cirka 150 sider.

Lundbyekomiteen er glad og taknemlig for Nordea-fondens støtte.

-Vi er helt afhængige af velvilje fra private fonde og offentlige tilskudsgivere, som heldigvis i stort omfang har støttet vores festivaler i 2018 og 2021 og tilhørende projekter. Planen er, at bogen skal være færdig senest til Lundbye Kunstfestival i sommeren 2024, og vi håber, at de fornyede landmarkpæle kan stå klar i forsommeren i år (2023), siger komiteens formand Holger Prehnum.

De 18 og allerede velbesøgte Lundbye-landmarks er en invitation til at gå i guldaldermalerens fodspor i Kalundborg-egnens Lundbyeland. De markerer steder i landskabet, hvor Johan Thomas Lundbye fandt notiver til skitser og malerier, eller steder, som på anden måde er knyttet til hans navn. QR-koder åbner for billeder, tekst og lydfiler med en masse oplysninger om kunstnerens liv og levned og de enkelte lokaliteter.

Landmarkpælene i Lundbyeland skal beskyttes mod vejrliget og forsynes med en bronzeplakette, der fortæller den uforberedte naturvandrer om landmarkprojektet og den viden og de gode historier, man får adgang til via QR-koden.

Flere nyheder