Lundbye lavede en række billeder med motiver fra inderfjorden. Området lå jo lige for, når han opholdt sig i Skibbrogade i sit barndomshjem. Men i forhold til hans tid er inderfjorden ændret så radikalt, at det i dag er meningsløst, for ikke at sige umuligt, at prøve at finde de nøjagtige positioner, hvorfra han har malet. Der er fyldt op, lavet havneanlæg, bygget lagerhaller og industrianlæg, men i et lille kunstigt anlagt åndehul mellem det mægtige Asnæsværk og den nye vesthavn kan man alligevel snige sig til at kig på byen, der har visse ligheder med Lundbyes motivverden.

   Eksempelvis hans lille oliemaleri med kirken, byen og møllerne bag en oprørt fjord og en stenet kyst med mange fugle. Her tager byen sig smuk ud.   Han lavede også flere skitser og studier tættere på byen og havnen fra området, der betegnedes som ’vængerne’, hvor Sydhavnen nu ligger.