Tegningen, billede 3 herunder, er nok den første tegnede skitse til det endelige maleri. Her ser man Gregersens mølle fra to vinkler og så en af stubmøllerne i midten. Det er karakteristisk, at det er en hatmølle, hvis drejefunktion i ’hatten’ kan styres via nogle pinde fra jorden.


Lundbye har haf mange overvejelser over, hvad der skulle være i det centrale punkt i maleriet, hvor vejen drejer op mod højre. I det endelige, store oliemaleri er der en hund. I det malere studie, billede 5, har han placeret en kvinde i en markant rød kjole, men han i skitsen, billede 4, har en person med et redskab ved siden af en stolpe. Det sidste kommer nok virkeligheden nærmest, da der på dette sted lå en reberbane. Rebslageren i Kordilgade havde en lang, lige række af træbukke, som rebene blev lavet over. En ’kordel’ er en tråd, der flettes til et reb og har således givet navn til hovedgaden i Kalundborg. Manden på skitsen er måske rebslageren, der står ved en af sine bukke. Den detalje har Lundbye dog udeladt i sine to oliemalerier.