Følger man stien fra skulpturen gennem parken til gymnasiet, har man i dagtimerne adgang til at komme ind i gymnasiets kantine. Her hænger der for endevæggen et stort maleri af Maja Lisa Engelhardt, som er en hyldest til Johan Thomas Lundbye. Maleriet var hovedværket ved en temaudstilling i Bispegården i 2019 med billeder af Engelhardt, som alle tog udgangspunkt i Lundbyes hovedværk fra 1842-43, ’En dansk Kyst’. Ud over det store maleri, udstilledes 28 monografier, som alle var inspireret af samme Lundbye-billede. Kalundborg Gymnasium købte hovedværket fra denne udstilling, som nu hænger i kantinen.

    Da udstillingen blev anmeldt i Kristeligt Dagblad af Claus Grymer, skrev han bl. a. om det store maleri:

’I kataloget understreger hun, at hans betydning for hende ikke er sentimentalt knyttet til dette, at de havde deres opvækst i samme del af landet, nemlig i og omkring Kalundborg. Betydningen skyldes hans værk.

   På udstillingen præsenterer Engelhardt et meget stort maleri, hvor hun giver sin version dels af hjemegnens kyst, dels af et af Lundbyes hovedværker, det monumentale ”En dansk kyst” (1843). Hun fremhæver Lundbyes evne til at danne små malerier inde i det store – detaljer og verdener i mindre målestok end den dominerende. Disse verdener forholder hun sig til i de 28 fortættede monotypier, der omgiver det store maleri.

Til detaljerne hører en kærre med to hjul. Maja Lisa Engelhardt associerer til Solvognens hjul, fundet ikke langt fra Kalundborg. Kærren, denne lysets budbringer, optræder flere steder – og giver et indtryk af, hvor svært det kan være at sprede lys i verden. Og i særdeleshed når det sker fra et køretøj så forkomment som det til rådighed stående.

    Værkerne udspiller sig, hvor kysten møder jorden, og en forening opstår, et grænseland og et dramatisk spændingsfelt, som i det nævnte store maleri kommer til udtryk ved, hvad der ligner en eksplosion af lys. Man kan komme i tvivl om, hvad det egentlig er, der sker – om det er lykken eller ulykken, der er på færde. Vore dages virkelighed med terrorisme kan snige sig ind i en billedtolkning, også når synsmåden måske er urimelig.’

(Kristelig Dagblad, 6. november 2019)


Lundbyes hovedværk, som dette billede er inspireret af, er også i et usædvanligt stort format og hænger i dag meget prominent udstillet i guldaldersamlingen på Statens Museum for Kunst i København.