Lundbye opholdt sig to gange i længere perioder på Røsnæs, som på hans tid lå i rejseafstand fra Kalundborg. Første gang i august-september 1843 og anden gang i juni 1847.

   I juni 1847 opholdt Lundbye sig tre uger på Røsnæs. Han indlogerede sig lokalt hos en bondefamilie i Ulstrup by, fordi han gerne ville opleve den danske bondekultur indefra. Dette blev ham en blandet fornøjelse, som vi skal se i nogle dagbogsoptegnelser senere. Men han gennemførte sit ophold og fik også, flittig som han var, lavet en del billeder under opholdet. Det passede ham fint at komme væk fra værtsfamilien og ud og lave studier i omegnen. Han lavede nedenstående tegning, billede 2,  af bondegården, hvor han boede og spiste. Den lå i den sydlige del af landsbyen og findes ikke mere.  Det åbne vindue i gavlen til venstre er ind til det rum, hvor han sov. Stedet bød ham så meget imod, at han dårligt kunne opholde sig i det. I et brev til Fru Høyen d. 7. juni skriver han:

’Borddug og Haandklæde samt Lagen har jeg med Forundring betragtet og med Resignation berørt; naar jeg imellem har kastet et Blik i Karlekamre og seet de Senge, der stod, da har jeg seet Sidestykker til den, som eengang skulle redes for mig paa Refsnæs. Og gyser det end lidt i mig, naar Konen faar det Indfald med Fingeren at jage efter et vist Støvgran blandt de Myriader, der findes i min varme Mælk Morgen og Aften, saa er det Alt dog Intet mod Middagsmaaltidet; det er kun med den yderste Anstrengelse, at jeg kan faa det ned, og har endda den Sorg, at Konen ser Mistillidsfuld ud, naar jeg forsikrer, jeg ikke skal have ”mere Vaadt”, – saaledes kaldte hun den Suppe, jeg blev opvartet med den første Dag, og som jeg valgte for at undgaae et værre Onde i Bollerne. – Jeg lukker Øjnene og tænker paa de dejlige Klintebakker.’


Men andre steder i landsbyen fandt han mere tiltrækkende. Således gården oppe ved Røsnæsvejen ved kirken. Den udførte han en fin blyantstegning af på brunt papir. Han placerede tre legende, kyseklædte piger udenfor. Bygningen til venstre med den høje rejsning kan muligvis være den stråtækte bygning, vi i dag ser over for kirken.