Hedvigslyst, der blev bygget i 1786, var en stor firlænget aflæggergård til Lerchenborg Gods. Vi ved med sikkerhed, at Lundbye overnattede et par nætter her, da han besøgte området i juli 1847. Han har sikkert også på vej ud mod Havnemarken overnattet her i 1839, hvor han lavede akvarellen, billede 1.

   Den store avlsgård havde oprindeligt omkring 200 køer, ungkvæg og heste, og havde derfor et tilhørende mejeri og stort antal ansatte.  Gården blev efterhånden urentabel og forsømt op gennem 1900-tallet og lå forladt de sidste indtil den brændte i 1953. I dag er der kun tomten tilbage.


I forbindelse med opførelsen af aflæggergården, oprettede Lerchenborg gods 13 landsteder langs vandet til gårdens ansatte, samt til skovarbejdere og et par ålefiskere. Landstederne blev kaldt Strøbyhuse, og til hvert af dem var der tre tønder land agerjord. Det er et af disse landsteder vi ser på Lundbyes akvarel, og bonden på billedet hører sikkert til her.  På kortet, billede 4, er markeret, hvor matrikel 1C har ligget med den bygning, som vi ser på Lundbyes akvarel.