Maleriet er lavet på baggrund af forskellige forstudier. Allerede i 1843, da han første gang var ude på det yderste Røsnæs, hvor han besøgte sin broder Honoratius, lavede han en farvet blæktegning af det samme motiv. 
Her må han have stået præcis det samme sted som 4 år senere, men billedets stemning er lettere, bl. a. på grund af de lyse vandfarver.
Typisk for disse landskabsstudier, har han øverst i højre hjørne skrevet med blæk, hvad der befinder sig i horisonten. Her står der ’Rørby og Aarby – Lerkenborg’.


Men den ret store skitse, billede 3,  der umiddelbart er forlægget for kompositionen i oliemaleriet, er sammensat af to forskellige perspektiver, som er to bud på linjeføring og perspektiv. Han er meget omhyggelig med kystens bue.
Desuden er der i øverste højre hjørne en skitse af en sten, som han tilsyneladende ikke har benyttet i maleriet, men snarere i tegningen, billede 4.


Tegningen ’billede 4’ er en ret detaljeret udført blyantstegning. Ud fra skyggerne på klinten kan vi antage, at denne skitse er lavet om formiddagen, hvor solen har været sydøstlig.


I sin biografi skriver kunsthistorikeren Karl Madsen begejstret om Lundbyes udbytte af opholdet på Røsnæs i almindelighed og mødet med Helles Klint i særdeleshed:

’Udbyttet af hans Ophold her udmærker sig ved en saa følelsesfin og karakterrig Skildring af Halvøens ejendommelige Natur, at den stedse vil erindres og næppe nogensinde overtræffes; Lundbye har taget Refsnæs i Besiddelse som sin kunstneriske Ejendom. Et af hans smukkeste Studier herfra er Studiet af ’Hellede Klint’ (her ’Billede 1’); for den plastiske Skønhed i denne ”den anseeligste, den meest overraskende ved sin Form” mellem alle Klinterne var han ogsaa særlig begejstret.’