Lundbye lavede talrige skitser og tegninger fra området omkring Hellede Klint, eller ’Helles Klint’, som det kaldes i dag. Det fremgår af dagbøger og breve, at netop dette sted, gjorde stærkest indtryk på ham.

   På en radering fra 1847 ses klinten fra øst mod vest. Det er lidt påfaldende, at han har anbragt græssende får i billedet, da han flere steder glæder sig over, at landskabet yderst på Røsnæs drager ham, fordi det er uberørt af menneskehånd og uopdyrket.  Årsagen er nok, at billedet er benyttet som illustration i en bog.


Stregætsningen herover lavede Lundbye i december 1844. Han havde lige afsluttet sine illustrationer til Kaalunds ’Fabler for børn’ og lavede så denne ætsning til Flinchs almanak. Han var dog ikke helt tilfreds med resultatet og skrev i dagbogen 16. december 1844:

’Et lille Parti af’ Sydsiden af Refsnæs’ , som jeg tillige ætsede i dag, er ikke lykkedes, da jeg forsmaaede at bruge flere Ætsninger, hvorved jeg ville have opnaaet de forskjellige Toner, dem jeg troede jeg alt ved Naalens Brug at have faaet. Muligt kan jeg endnu ved Polerstaalet bringe nogen Holdning ind deri.’

Herunder er Lundbyes tegning af den samme klint, blot set fra vest mod øst. Her har han markeret blåleret i skrænten tydeligere end på tegningen ovenfor: