Ifølge kunst- og lokalhistoriker Palle Bruun Olsen er maleriet billede 8, Kystparti fra Refsnæs med optrukne både og fiskere på stranden, 1847, malet fra en position på kysten nedenfor Røsnæsgården. Her skulle der indtil 1816 have ligget Refsnæs Færgegård, som blev ført længere ind i landet og opført som Refsnæsgården. Refsnæs Færgegård gav beboerne på Røsnæs let adgang til samhandel med bl. a. Samsø.


Til højre for de to bygninger ved vejen, der fører ned til stranden kan man ane, at Lundbye har overmalet en større bygning, der muligvis kan have været resterne af færgegården. I dag findes ingen af bygningerne.