Det særlige ved dette landmark er som nævnt, at motivet på Lundbyes maleri ikke længere findes. Teglværket ophørte med produktion omkring 1870, hvorefter det blev revet ned.

Lundbye malede teglværket under sit ophold på Asnæs i starten af juli 1847, hvor han boede nogle dage på Hedvigslyst.  Det er i øvrigt det eneste kendte billede af værket. Han omtaler det som det ene af de to studier, han malede under opholdet.  Det andet var skrænterne ved Sortestenen ved fjorden, som omtales under Landmark 17. Billedet er altså udført i fri luft og formentlig ikke redigeret senere i atelieret. Derfor er forgrunden ikke så detaljeret, som på hans atelierbilleder, ligesom himlen også virker skitseret.  Men farveholdningen har en modstilling mellem de brun-gule nuancer på bygningen og de sarte grønne nuancer i vegetationen, som giver en let og sommervarm stemning. Den tårnagtige bygning med teglværksovnen er nærmest indrammet af en vældig trækrone. Det eneste levende, der er med på maleriet, er en hest, som næsten falder sammen med motivet. Den har været brugt til at træde æltemøllen, hvor leret blev forarbejdet før brænding, og sikkert også til transport. Til venstre i billedet ses en brønd, som omtales nedenfor. Rester af brønden, stengærdet og utallige murbrokker i jorden foran gærdet,  er alt,  hvad der i dag er tilbage fra teglværkets tid.

   Det er sjældent, at Lundbye har en markant bygning som det bærende motiv i sine malerier. Ud over dette og malerierne af Gåsetårnet i Vordingborg (malet på opfordring af og efter skitse af vennen P. C. Skovgaard) og Vor Frue Kirke i Kalundborg, er der faktisk stort set ingen. Denne bygning må have tiltalt Lundbye æstetisk. Med de store, brede stråtage og den karakteristiske, tårnagtige konstruktion, har den en særegen, harmonisk arkitektur og giver mindelser om en kirkebygning. På hans kendte maleri af Vrie-dyssen ved Raklev Høje, ser man i baggrunden Asnæs med en kirkeagtig bygning, hvor ’tårnet’ imidlertid vender mod øst. Så måske kunne det være teglværket, men måske er det blot en konstruktion efter fantasien.