Det følgende billede er taget med her som et kuriosum, for det er ret usikkert, om det faktisk er malet af Lundbye. Kopien er uskarp, men efter de oplysninger, der kendes, så hævdes det at være et maleri af Lundbye med motiv fra Kalundborg Fjord. Der er flere ting, der taler både for og imod. Umiddelbart ligner det ikke fjorden, som vi kender den i dag. Sammenligner man landskabet med fotografiet, Billede 5, som er taget fra stranden ved Asnæsværkets Blok 5, så kunne det dog være malet herfra. Vi ved, at der har være stor erosion på røsnæskysten overfor omkring kysthospitalet, så brinken, der ses på maleriet kan være eroderet væk. Malemåden i skypartiet og i strandstykket og væksterne forgrunden kunne godt minde om Lundbye.