Den østre mølle på Møllebakken, var placeret på det plateau, hvor Landmarks-pælen er anbragt. Denne stubmølle har Lundbye lavet mange billeder af. Akvarellen herunder er den mest gennemarbejdede. Placerer man sig ved bænken på stien hen imod vandtårnet, vil man se plateauet i cirka samme perspektiv som på billedet. Man vi se Asnæs strække sig på den anden side af fjorden, og man kan fornemme den stenvold, der udgør kanten på mølleplateauet.


Motivet på den følgende tegning (billede 10) er sandsynligvis også den østre mølle, men her set fra en anden vinkel. Der er rigtig mange detaljer, der går igen mellem møllerne. Da hele stubmøllens hus jo kan dreje sig, kan det være svært at afgøre, hvorfra motivet er set. Men både bakkerne i baggrunden og stensætningen omkring plateauet kun tyde på, at møllen ses fra syd mod nord. Der er nogle svage streger i baggrunden, der antyder et landskab.  Måske kunne det være fjordens  kystlinjen op langs Røsnæs. Der kan også være tale om at Lundbye har tegnet flere motiver på samme tegning, som han ofte gjorde (se f.eks. billede 12).