På trods af  skildringen af det mågebefolkede område uden spadserende damer med parasoller, så lavede Lundbye alligevel et maleri, som har lidt damepromenadeagtigt over sig. Både på grund af dateringen og den særlige strandeng, hvor damerne går, kan der være grund til at antage, at nedenstående maleri er malet ved kysten vest for Røsnæsgården, ved den lille fiskerhytte, som findes endnu i dag. De to damer kunne meget vel være forvalterkonen Fru Herdahl og hendes datter. Måske en af disse damer, han også diskret har føjet ind øverst på skrænten i sit store oliemaleri af Hellede Klint.

    På den hastigt tegnede skitse, som er forstudiet til oliemaleriet kan man se, at han har antydet skyernes reflekser i vandet, som han dog ikke har benhyttet direkte i maleriet. Her har han ladet et område med blankt vand  virke som spejl. Det er muligt, at han har udført begge billeder, mens han har været på stedet.