Til æltemøllen, hvor leret bliver rørt, æltet og formet, og til andre formål i produktionen, skulle der bruges ret meget vand. Derfor er der anlagt en gedigen brønd, hvis hejseværk ses yderst til venstre på Lundbyes billede, som ses forstørret i billede 2. Brønden findes stadig i dag og kan beses. Følger man stien langs med Teglværkshuset godt 50 meter mod syd, kan man følge et spor til højre ind i skoven. Der kan man se den åbne brønd midt i bundvegetationen. Der er tale om en stensat brønd på ca. 2 meter i diameter og 3,5 meter ned til vandspejlet. En trækassekonstruktion må have eksisteret omkring brønden på gårdspladsen, eller måske er stenene over jordoverfladen blevet genbrugt. Naturstenene i brønden er ret store, ca. 40-70 cm.

Billede 2 – udsnit af billede 1