På kirkepladsen i Kalundborg, inden for muren, hvor Bissens buste af Lundbye står, kan man finde mindestenen for det gravsted, hvor Lundbyes mødrene familie ligger begravet.

Bonnevies mindetavle, som her ses med Stenhuset i baggrunden, lå oprindelig som gravsten i jorden på S. Olai kirkegård.
Den no­teres første gang 1918 på nuværende plads, indmuret i den østlige del af søndre kirkegårdsmur, nu som mindetavle.


Inskriptionen på stenen er følgende: