Lundbye har som anført lavet en række billeder fra det inderste af Kalundborg Fjord, hvor havneområdet og ’vængerne’ var yndede motiver. Vængerne var nogle eng-lodder, der lå ned til vandet ved den sydlige del af byen og ud mod Asnæs.

    På den elegante akvarel, billede 2, har Lundbye sandsynligvis været placeret ved vængerne inde i bunden af fjorden. Vinklen er lidt mere vestlig end på Billede 3, men nok lavet omtrent samme sted. Han var meget optaget af at gengive luft og lys, og i denne akvarel har han givet himlen et kraftigt lys, som gør, at landskabet reflekteres i fjordens stillestående vand. Hvis placeringen er rigtig, tyder skyggerne på, at der er tale om et aftenbillede, hvilket det rødlige, kraftige lys i horisonten synes at bekræfte. Det er muligt, at akvarellen er malet i hans atelier efter en skitse, som han har lavet under besøget i september 1846.


På oliemaleriet, billede 3, har Lundbye også udnyttet stillestående vand inderst i fjorden til at lave reflektioner fra en himmel med ret dramatiske skyformationer i forskellige lag. Bag pynten ses masterne fra de store skibe ved havnens skibbro. En overgang i 1830-erne sejlede der skonnerter i fast rutefart med saltede sild herfra til de danske kolonier i Vestindien. Skibene kom tilbage med sukker fra plantagerne. Mere herom i forbindelse med Landmark 18.


Tegningen, billede 4, er forlægget for oliemaleriet billede 3. Den indgår som halvdelen af en serie over to sider, som han kalder ’Partier fra Vængerne’. Det er muligt, at det er forlægget til akvarellen, billede 2, der udgør den anden halvdel, der imidlertid er gået tabt. Kystlinjen i baggrunden på alle tre billeder er Røsnæskysten. Det er karakteristisk, at han i arbejdet i atelieret med oliemaleriet har fremhævet personerne på engen og lagt et stort arbejde i lyset, luften og himlen.