Da Lundbye i sommeren 1847 kom hjem fra sit to-ugers ophold på Refsnæs, hvor han boede hos bønder i Ulstrup og hos sin bror på Røsnæsgården, havde hans mor sørget for, at han kunne bo nogle dage på Hedvigslyst på Asnæs, så han også kunne gøre nogle studier her på denne meget anderledes halvø. Det ser ud som om, at han allerede tidligere, i 1839 og 1843, havde logeret her, da vi fra den tid har værker med motiver fra Asnæs.

   Efter sit ophold i 1847 skriver han et brev d. 4. juli, som er adresseret til professor Høyen og hans kone. Mødet med ’røsserne’, bønderne på Røsnæs, var ikke videre vellykket, men på Asnæs finder han landskabet og naturen med blæst og skov så dragende, at han er overvældet:

…et bedre Held har jeg haft, idet jeg herfra fik Lejlighed til ligge et Par Dage over paa Hedvigslyst på Asnæs, hvor jeg malede to Studier. (….) Naar jeg nu saaledes ser tilbage (…) paa Asnæs med sin forblæste Skov, hvorfra jeg ogsaa fik Lidt, saa er det vel Tilfældet at Forholdet mellem min Mappes Indhold og hvad Egnen byder, er som Draabens til Oceanet [sic!].’