Maleren Carl Bloch var i 1858 på Kalundborg-egnen. Her malede han bl. a. nedenstående billeder som en hyldest til Lundbyes dyssebillede. Motivet er malet fra ca. samme position, som Lundbyes maleri, men han har forholdt sig mere realistisk en-til-en til virkeligheden, så selve dyssen ser ud som i dag.


Bloch lavede to udgaver af billedet. I den anden udgave, som nu er købt af Kalundborg Kommune og ophængt på plejecentret Jernholtparken, befolkede han højen med en mængde bondeliv. Her er en gruppe får og to grupper af arbejdsklædte bønder. Den lille spurv på overliggerstenen har fået lov at blive siddende. Den i luften er fløjet.

Som ofte hos Bloch, f.eks. i hans kendte billede fra et osteri i Rom, fornemmer man en fortælling, som udspiller sig mellem figurerne på billedet.