Bugten ved Havnemarken hvor vejen ender yderst på Asnæs, har Lundbye tegnet og malet i mindst 4 variationer. Det store, gennemarbejdede oliemaleri fra 1839 er et pragtstykke, hvor han hylder den danske natur i al dens nationale egenart. Han var 21 år gammel og lavede her det, der skulle blive indbegrebet af et dansk guldaldermaleri. Det har den karakteristiske komposition med de lige og buede linjer, som på hans øvrige kystmalerier, hvor han forener luft, land og vand.

   Hans måde at behandle motivet på igen og igen tyder på, at netop denne udsigt har betydet meget for ham. Han har lavet en vandfarveversion, en version, hvor han tilføjer en portagtig ramme rundt om motivet og sågar en udgave, hvor han har tilføjet en klassisk stendysse helt ude ved vandet.    Havnemarken var samtidig hjemsted for en ret speciel aktivitet, idet der her i nogle år i slutningen af 1830-erne har været et sildesalteri, hvorfra man eksporterede sild til de danske kolonier i Vestindien. Den aktivitet har foregået lige bagved det sted, hvor Lundbye har stået, da han lavede studier til sit store maleri.