Møllebakken er et sted, hvor Lundbye kom meget ofte lige fra barnsben af, og når han var på et af sine mange besøg i barndomsbyen. Her stod 6-7 møller knejsende over byen og var vartegn for Kalundborg for rejsende over land og vand. Der må være noget ved møllens skulpturelle form, som tiltalte Lundbye, for han har malet møllerne her mange gange, men også møller andre steder, hvor han færdedes på Sjælland. I flere billeder fra Møllebakken er han gået tæt på den enkelte mølle, så den nærmest fremstår med sin egen personlighed. I andre billeder danner møllerne en karakteristisk baggrund for et andet motiv. Eksempelvis har han lavet en specielt- og måske selvbiografisk – tegning af nogle grupper af legende børn på arealet nedenfor møllerne.