Ikke langt fra Røsnæsgården, hvor Lundbyes bror, Honoratius, opholdt sig for at studere landbrug, ligger Vindekilde. Landskabet omkring kilden betog Lundbye ved sin skønhed og sin ’venlighed’, som han beskriver det. Her er der i overmål de bølgende bakker og grønklædte overdrev, som han elskede ved ’det kjære Danmark’. Og på begge lange sine besøg herude, var Vindekilde det første sted, han måtte hen. Han har ikke lavet noget oliemaleri herfra, men et par farvelagte blæktegninger og en blyantsskitse. Det var med base i Røsnæsgården, at han udforskede den yderste del af Røsnæs, og blandt billederne herfra er der et lille kystmaleri med optrukne både på stranden og også et maleri af to strandpromenerende damer her midt i det øde landskab.