Helles Klint – eller ’Hellede Klint’, som Lundbye kaldte den – er nok den lokalitet på Røsnæs, som stod Lundbyes kunstnerhjerte nærmest.  Den, og skrænterne omkring, havde en monumentalitet og skulpturel skønhed, der fik ham til at tegne og male den fra mange perspektiver og i mange belysninger. Så på begge hans ture herud, i 1843 og 1847, måtte han ned på stranden ved disse storladne moræneskrænter. Lavet fra nogenlunde samme position på stranden har vi to blyantsskitser, en akvarel og et oliemaleri. Derudover er der yderligere en række arbejder fra andre positioner langs kysten ved Hellede Klint. I forhold til hans andre kystbilleder, adskiller dette sig ved at være set fra vest mod øst, hvilket giver nogle andre lysvirkninger. Oliemaleriet ’Hellede Klint, 1848’ var et af de sidste større værker, Lundbye nåede at fuldføre inden sin død i april 1848.