Kort over Lundbye landmarks i Kalundborg

Lundbye Landmarks

Guide til Lundbye-billeder fra Kalundborg, Røsnæs og Asnæs

De forestillinger vi i dag har om, hvad der er særligt ved dansk natur og danske landskaber, kan siges at være formet af de malere, der i 1800-tallet satte sig for at styrke den danske selvfølelse gennem deres kunst.

Oplev landskabet med Lundbye

Guldalderen i dansk kunst og åndsliv kommer efter nationens sammenbrud i begyndelsen af århundredet, og maleren Johan Thomas Lundbye er en af de centrale kunstnere i denne bevægelse.
Johan Thomas Lundbye levede fra 1818-1848 og blev altså
blot 29 år. Han er født i Kalundborg, og selv om familien flyttede til København, da han var 8 år gammel, bevarede han sit korte liv igennem en tæt kontakt til sin fødeegn og kom her ofte. Her boede blandt andre hans morforældre, som hans dyrebare moder flyttede tilbage til for at holde hus efter hendes mands død i 1841.

Opsøg de 18 landmarks i etaper

At gå i Lundbyes fodspor i Kalundborg og omegn er også en anledning til at komme ud i naturen og tæt på landskaber,
lokaliteter og historier, som måske ellers ikke ligger lige for.
Det er dog umuligt at nå alle 18 landmarks på samme tur.
Man kan med fordel dele dem op i minimum 3 grupper: de
bynære, dem på Røsnæs og dem på Asnæs (f.eks. en tur til
landmarks nr. 1,2,3,4,5,6,7 og en til nr. 8,9,10,11,12 og
endelig en til 13,14,15,16,17,18). Ved visse landmarks er der
længere ture til fods (f.eks. 8, 10, 11 og 17), hvor man skal
beregne god tid, men til gengæld vandre i meget smukke
landskaber.

Opsøg stederne – brug landmarks, QR-koder og hjemmeside

Med QR-koderne får man adgang til over 70 af Lundbyes
billeder og en masse tekst og citater fra dagbøger og
breve. Man kan vælge at høre dem ‘i felten’ på lydfiler,
som der er over 50 af med forskellige overskrifter og
billedbeskrivelser. Man kan også vælge at fordybe sig i
tekst og billeder hjemme ved at læse om dem herunder.
Her på hjemmesiden og i vores folder er der angivet koordinater og
stedsangivelser for hvert landmark. Ved beskrivelsen af
de enkelte landmarks er der anført, hvordan man finder
frem til deres placering.

Forbehold for lokaliteternes nøjagtighed

Det har ikke altid været muligt at finde det helt nøjagtige
sted, hvorfra Lundbye har set motiverne til sine billeder.
Derfor skal der tages forbehold i forhold til placeringen af
visse landmarks. Det er der flere grunde til. Dels har
bevoksning, bebyggelse, landskab og de sydvendte
skrænter ændret sig meget i løbet af de knap 200 år, der
gået siden han malede dem. Dels er titlerne på hans
billeder ofte ret upræcise og svære at lokalisere.
Endvidere er nogle værker, specielt oliemalerierne, lavet
senere i atelier efter skitser og hukommelse og derfor
forholder sig ret frit til virkeligheden. Men med billederne
ved hånden kan man nok alligevel se på landskabet på ny
med malerens øjne.

Lundbye landmarks