Lundbye Landmarks

Oplev landskabet med Lundbye

De forestillinger vi i dag har om, hvad der er særligt ved dansk natur og danske landskaber, kan siges at være formet af de malere, der i 1800-tallet satte sig for at styrke den danske selvfølelse gennem deres kunst.

Guldalderen i dansk kunst og åndsliv kommer efter nationens sammenbrud i begyndelsen af århundredet, og maleren Johan Thomas Lundbye er en af de centrale kunstnere i denne bevægelse.

Johan Thomas Lundbye levede fra 1818-1848 og blev altså blot 30 år. Han er født i Kalundborg, og selvom familien flyttede til København, da han var 8 år gammel, bevarede han sit korte liv igennem en tæt kontakt til sin fødeegn og kom her ofte.  Her boede blandt andre hans morforældre, som hans dyrebare moder flyttede tilbage til for at holde hus et par år efter hendes mands død i 1841.

Betagelsen af Røsnæs

Det var især det storladne og uspolerede ved Røsnæs (’Refsnæs’), der betog Lundbye. Her fandt han alt det, han elskede: voldsomme istidslandskaber, bratte klinter, bølgende bakker og en overvældende mængde af fortidsminder, som forenede dansk natur med en lang kulturhistorie. Og dertil var det hans barndoms landskaber. Især i 1843 og 1847 havde han lange studieture på Røsnæs.

Opsøg stederne – brug landmarks, QR-koder og hjemmeside

Der er opstillet 9 landmarks, som primært fokuserer på de steder, hvor Lundbye lavede sine billeder på Røsnæs. På kortet her i folderen er der angivet koordinater og stedsangivelser. Hvert landmark har en QR-kode, som giver adgang til flere billeder fra punktet og yderligere information om billederne og Lundbyes tanker.

Forbehold for lokaliteternes nøjagtighed

Der skal tages forbehold i forhold til placeringen af landmarks, da det ikke altid har været muligt at finde det helt nøjagtige sted, hvorfra Lundbye har set motiverne. Landskabet, bevoksningen og de sydvendte skrænter har ændret sig meget i købet af de knap 200 år, der er gået, siden han malede her. Landbrug, industri og bebyggelse har ændret på udseendet. Hans egne angivelser af placering er til tider noget løse, og nogle værker, typisk oliemalerierne,  er lavet senere i atelier efter skitser og kan forholde sig temmelig frit til virkeligheden, hvor Lundbye har føjet til og trukket fra. Derfor kan vi ikke hævde, at alle de placerede landmarks står præcis, hvor Lundbye stod, da han arbejdede med motiverne. Men med billederne ved hånden kan man nok alligevel se på landskabet med malerens øjne.

Lundbye landmarks