Lundbye går til scenen

Lundbye Kunstfestival byder på teater, foredrag, fotomaraton og en tur i J.Th. Lundbyes fodspor.

Han døde for 173 år siden, men Johan Thomas Lundbye bliver ved med at fascinere. Som maler og som menneske.

Der er gennem årene udkommet adskillige bøger om guldaldermaleren med det sammensatte væsen. Psykiateren Ib Ostenfeld skrev sågar disputats om ham i 1937 med titlen ”Johan Thomas Lundbye. Et stemningslivs historie”. Han mener, at den humørsvingende Lundbye led af en relativt mild form for maniodepression.

Så nyligt som i marts i år udkom romanen ”Hulemennesket”, der udspiller sig under Lundbyes ophold i Rom i 1845 og munder ud i forfatteren Peter Løhrs originale bud på, hvad der skete, da Lundbye døde som kun 29-årig i 1848 ved fronten i den første slesvigske krig i det, der officielt var en vådeskudsulykke.

Radioteater foran publikum

Lørdag den 14. august præsenterer Lundbye Kunstfestival i Kalundborg et nyskrevet teaterstykke om Lundbyes sidste leveår. Stykket bygger på den flittigt skrivende malers dagbøger og breve, og det er forfatteren Jens Balslevs bud på en fortolkning af det spegede forhold mellem dæmoner, kunst og kærlighed i Lundbyes liv. Titlen  ”En vildsom kugle” er hentet fra de allersidste ord i Lundbyes dagbøger: “Om en vildsom Kugle —- da vil den kun bringe et Hjerte til Ro, der lider af smerteligere Saar. Gud velsigne Danmark! Og min Moder!”

Stykket vises i samarbejde med Odsherred Teater som en dramatiseret oplæsning uden scenografi. En slags radioteater foran publikum.

Peter Løhr deltager efter stykket i en diskussion om stykket sammen med Jens Balslev, teaterleder Simon Vagn Jensen og publikum. Stedet er Stalden på Lerchenborg Slot, og stykket opføres også 19. august.

Foredrag og fotomaraton

17. august handler det om guldalderens landskab og dets indflydelse på vore dages fredning og naturpleje. Foredragsholder på Bispegården er biolog Claus Helweg Ovesen.

14. august og igen 4. september står Kalundborg Fotoklub for en fotomaraton med start fra Lerchenborg Slot. I løbet af fire timer skal deltagerne illustrere fire emner med forbindelse til guldalderen – ét billede pr. emne. Der er præmier begge dage til nummer 1, 2 og 3. Konkurrenceregler og tilmelding på www.kalundborgfotoklub.dk eller www.lundbyekunstfestival.dk

15. august er der en guidet tur til syv Lundbye landmarks i Kalundborg og Raklev – steder, som enten er knyttet til Lundbyes navn, eller hvor han fandt motiver til nogle af sine billeder. Hans-Henrik Nielsen fra Kalundborg Turistforening er guide.

Johan Thomas Lundbye, her portrætteret af vennen P.C. Skovgaard i 1845, var som maler et kæmpe naturtalent, men han var plaget af tvivl om egne evner. Det privatejede portræt er med på udstillingen ”Tre venner” på Bispegården
Den guidede tur 15. august til Lundbye-steder i Kalundborg og Raklev kommer omkring Vriedyssen på Raklev Høje. Billedet her er en skitse til Lundbyes berømte billede af dyssen, og den vises på udstillingen med privatejede værker på Bispegården. Foto: Narayana Press.

Flere nyheder