Andre henter inspiration fra Lundbye

Carl Bloch 'Kæmpehøj ved Refsnæs', 1858

Maleren Carl Bloch var i 1858 på Kalundborg-egnen. Her malede han bl. a. nedenstående billeder som en hyldest til Lundbyes dyssebillede. Motivet er malet fra ca. samme position, som Lundbyes maleri, men han har forholdt sig mere realistisk en-til-en til virkeligheden, så selve dyssen ser ud som i dag. Bloch lavede to udgaver af billedet. […]

Skyer, himmel og luft

forstørret udsnit af himlen på billede 1

At ’male luften op’ i sine malerier betød meget for Lundbye. Han lagde utrolig megen tid og energi i at få de store himmelpartier til at få lige så meget liv som resten af billedet. Og der er også noget karakteristisk – eller måske særlig dansk eller nordisk – ved Lundbyes himle. Han kunne godt […]

Det befolkede landskab

Udsnit af mellemgrunden i billede 1

I Lundbyes landskabsmalerier er der stort set altid spor af menneskelig aktivitet. Det er som regel arbejdende bondefolk eller de husdyr, som de lever af, eller de landskabsformer, de har skabt i form af marker, skel og diger. De er gerne indføjet i billedet, så de indgår som en integreret del af landskabet, så man […]

Den detaljerige forgrund

Udsnit af forgrunden i billede 1

Noget meget karakteristisk ved Lundbyes landskabsbilleder er, at forgrunden i dem sædvanligvis er malet med uhyre præcision, hvorimod baggrunden ofte er mere utydelig. Dette giver en oplevelse af dybde og storhed i perspektivet. Man kunne sige, at den måde at ’se’ på minder om det menneskelige øjes måde at se på. Når vi med øjnene […]

Symbolikken i malerierne – tilføjede elementer

Udsnit af baggrunden i billede 1

Hovedsymbolikken i dette maleri er svær at overse. Stendyssens monumentale fremtoning lægger symbolsk vægt på Danmarks oldtid. Men samtidig er billedet nærmest et skoleeksempel på en kompositorisk teknik, som Lundbye havde lært på akademiet. Man taler om ’repoussoir-effekt’, når man lader et meget stort objekt, gerne lidt mørkere end resten af maleriets elementer, fremtræde meget […]

Den arrangerede virkelighed

Dysse ved Snarebanken ved Reerslev, 1842

Den monumentale stendysse i forgrunden på maleriet ligner ikke den, vi ser i landskabet i dag, men er sammensat af sten, vi finder på andre skitser, som Lundbye lavede af dysser i omegnen. Dækstenen her minder f.eks. mere om den vi ser ved stensætningen ved Landmark 6, den der kaldes ’Hundehovedet’, men også lidt om […]

Lundbye: En Gravhøj fra Oldtiden ved Raklev på Refsnæs, 1839

Det er karakteristisk for de større oliemalerier, som Lundbye udarbejdede hjemme i København i vinterhalvåret, at de forholder sig temmelig frit til de skitser og studier, som han havde lavet i felten om sommeren. Således også dette værk fra Raklev Høje. Her lægger han mere vægt på at give billedet det nationalromantiske udtryk, som hans […]