Kan en kostald være kunst?

J. Th. Lundbye, En Kostald i en Bondegaard. Vejby. 1843-44

Billedet er blevet et hovedværk i dansk malerkunst. Dette maleri kom til at vække opsigt, da det blev købt – i øvrigt af professor Høyen – til Den kongelige Malerisamling (senere Statens Museum for Kunst, SMK). Men også forargelse. F. eks. lader forfatteren Henrik Nathansen i teaterstykket ’Indenfor murene’ sin hovedperson, Levin, der er blevet […]

Rejsen til Vejby

J. Th. Lundbye, Landskab med Vejby set fra nord. Eftermiddagsbelysning. 1843

En af de toneangivende figurer i den nationale bevægelse indenfor malerkunsten var N. L.. Høyen, som var blevet ansat som professor i kunsthistorie på Akademiet og tillige var meget indflydelsesrig mht. indkøb at kunst til museer og institutioner. Han var uhyre magtfuld. Han kæmpede for, at der skulle udvikles en særlig dansk måde at male […]

Starten på Guldalderen og Lundbyes betydning for Københavnerskolen

C. W. Eckersberg, Udsigt gennem tre buer i Colosseums 3. stokværk, 1815. SMK

Man plejer at sige, at maleren C. W. Eckersberg var faderen til guldalderen i dansk malerkunst. Før hans tid uddannede kunstnerne sig i atelieret og dyrkede klassiske idealer og kopierede gamle mestre. I motiverne hyldede man enevælden, og skildrede historiske begivenheder, samt bibelske og mytologiske fortællinger.  Efter et studieophold i Paris i 1811 lod Eckersberg […]

Selvportrætter

Selvportræt, Kalundborg 1836

Gennem sit korte liv lavede han mange selvportrætter og det er interessant i dem at se, hvordan han opfattede sig selv. Han var meget bevidst om sit udseende og ret forfængelig. F.eks ville han ikke bruge briller, selvom han var ret nærsynet, hvilket efter manges mening kan spores i hans måde at male på. Desuden […]

Kalundborg set fra fjorden

Lundbye: Kallundborg, set fra Fjorden. 1843. Pen og vandfarve. 16,7 x 28,7 cm

Billede: Lundbye: Kallundborg, set fra Fjorden. 1843. Pen og vandfarve. 16,7 x 28,7 cm. Som 21-årig i 1839 lavede Lundbye nedenstående skitse af en ung mand ved roret i en lille båd på fjorden. Her ser man også kirken med fire tårne ridset op i baggrunden. Man kan forestille sig, at det er et selvportræt. […]

To tegnede billeder af kirken

Billede 2 - Blyantskitse af Kalundborg Kirke, 11. juli 1837

Det næste billede, Billede 2, er en blyantskitse, som Lundbye også lavede i 1837. Her er kirken set fra østsiden. Læg mærke til klokkekvisten på det østlige tårn og den nu nedrevne gårdlænge, hvor en mand står og arbejder med et redskab. Der er karakteristisk, at tårnene er parvis forskellige.Hele tårnpartiet blev bygget om i […]

Lundbye på Kunstakademiet og maleriet af Vor Frue Kirke

Billede 1 - Johan Thomas Lundbye – Kalundborg Kirke 1837

Dette maleri malede Johan Thomas Lundbye som bare 19-årig i 1837. Her skal man dog være opmærksom på, at han her allerede havde gået 5 år på Kunstakademiet i København. Faderen havde ganske vist forbudt ham at tegne og flere gange brændt sønnens tegninger, fordi han anså tegning som noget umandigt tøjeri. Han var dog […]