Fiskerne med både på stranden

Kystparti fra Refsnæs med optrukne både og fiskere på stranden

Ifølge kunst- og lokalhistoriker Palle Bruun Olsen er maleriet billede 8, Kystparti fra Refsnæs med optrukne både og fiskere på stranden, 1847, malet fra en position på kysten nedenfor Røsnæsgården. Her skulle der indtil 1816 have ligget Refsnæs Færgegård, som blev ført længere ind i landet og opført som Refsnæsgården. Refsnæs Færgegård gav beboerne på […]

Damer på kystpromenade i ødelandet

Stranden ved Refsnæs, studie 1847

På trods af  skildringen af det mågebefolkede område uden spadserende damer med parasoller, så lavede Lundbye alligevel et maleri, som har lidt damepromenadeagtigt over sig. Både på grund af dateringen og den særlige strandeng, hvor damerne går, kan der være grund til at antage, at nedenstående maleri er malet ved kysten vest for Røsnæsgården, ved […]

Sagnstenen Blak og landskabets danskhed

Lundbye skriver i sine dagbogserindringer fra Røsnæs en del om netop dette landskab, som jo ligger nærmest lige neden for Røsnæsgården, hvor han boede. Han er meget optaget af de sagn, der knytter sig til naturen herude. Bl. a. sagnet om Prins Valdemars død ved et vådeskud, hvor stenen ’Blak’, der ved særlige vind- og […]

Det venlige landskab

Tjørn i blomst fra samme vinkel

Samme aften som Lundbye ankom til sin broder Honoratius på Refsnæsgården i august 1843, gik de to ud til Vindekilde. Broderen arbejdede med landbrug på gården, der dengang hed Hestehavegården. Herom skriver han i ’Erindringer fra Refsnæs’:  ’ Den gamle Forvalter Herdalog hans Kone toge vel imod mig da jeg kom til Gaarden; det var […]

Lundbye: Udkast af Vindes Kilde ude på Refsnæs, 24. August 1843

Ikke langt fra Røsnæsgården, hvor Lundbyes bror, Honoratius, opholdt sig for at studere landbrug, ligger Vindekilde. Landskabet omkring kilden betog Lundbye ved sin skønhed og sin ’venlighed’, som han beskriver det. Her er der i overmål de bølgende bakker og grønklædte overdrev, som han elskede ved ’det kjære Danmark’. Og på begge lange sine besøg […]