Et kuriosum

Lundbye – Parti fra Kalundborg fjord

Det følgende billede er taget med her som et kuriosum, for det er ret usikkert, om det faktisk er malet af Lundbye. Kopien er uskarp, men efter de oplysninger, der kendes, så hævdes det at være et maleri af Lundbye med motiv fra Kalundborg Fjord. Der er flere ting, der taler både for og imod. […]

Billeder fra Vængerne

Kallundborg, 1847

Lundbye har som anført lavet en række billeder fra det inderste af Kalundborg Fjord, hvor havneområdet og ’vængerne’ var yndede motiver. Vængerne var nogle eng-lodder, der lå ned til vandet ved den sydlige del af byen og ud mod Asnæs.     På den elegante akvarel, billede 2, har Lundbye sandsynligvis været placeret ved vængerne inde […]

Kalundborg i al sin pragt

Fra det lille stykke kunstigt anlagte badestrand mellem Asnæsværkets Blok 5 og den nye Vesthavn, kan man som nævnt få et blik ind over byen og se, hvor den gamle skibbro lå. Med lidt god vilje kan man forestille sig, at Lundbye har vandret herfra med sin skitseblok i fjordkanten hen over det åbne land […]

Kalundborg set fra syd. Inderfjorden ved Asnæs.

Lundbye lavede en række billeder med motiver fra inderfjorden. Området lå jo lige for, når han opholdt sig i Skibbrogade i sit barndomshjem. Men i forhold til hans tid er inderfjorden ændret så radikalt, at det i dag er meningsløst, for ikke at sige umuligt, at prøve at finde de nøjagtige positioner, hvorfra han har […]