Landmarkkategori: Ved Asnæsværket

Kalundborg set fra syd. Inderfjorden ved Asnæs.

Lundbye lavede en række billeder med motiver fra inderfjorden. Området lå jo lige for, når

Læs mere »