Lundbyes portrætter af folk fra Røsnæs

J. Th. Lundbye: Ulstrup paa Refsnæs 19 Juny 47

Dobbeltheden mellem den helt overvældende smukke natur og den rå og ubehøvlede lokalbefolkning på Røsnæs var dog ikke ny for Lundbye. På sin første tur i august-september 1843, hvor han bl. a. besøgte sin broder, Honoratius, der arbejdede med landbrug på Røsnæsgården, der hvor der nu er naturskole, skriver han på sin 25 års fødselsdag […]

Bondekulturen på Røsnæs skuffer, men naturen begejstrer

Til trods for mødet med en Per Degn-type som  skolelærer Larsen, så bevarer han i 1843 sin tiltro til den bonde- og almuekultur, som han begejstret havde mødt på sin tur til Vejby i Nordsjælland samme sommer. Han var i øvrigt stærkt ansporet af sin nærmest faderlige mentor, professor Høyen, til at lade sig inspirere […]

Skolelærer Larsen fra Ulstrup

Fra besøget på Røsnæs i 1843 beskriver Lundbye mødet med ’Skolelærer Larsen’, som han beskriver som en anden Per Degn fra Holbergs Erasmus Montanus. Alt i alt har han ikke meget godt at sige om de lokale, han møder på halvøen: ’… Nu kom Regnen, tæt og blødende.  Jeg havde alt for flere Aar siden […]

Bondeliv

Strøet ud over alt i breve og dagbøger skriver Lundbye om sin tro på, at den danske bonde er bærer af det mest værdifulde i den danske folkekarakter. Således f.eks. i et brev til vennen Lorenz Frølich, som han i juni 1843 skriver til fra Veiby i Nordsjælland, som han besøger sammen med P. C. […]

Lundbyes ophold i Ulstrup

Længe af Bondegaard ved Refsnæs' Kyst. 1847

Lundbye opholdt sig to gange i længere perioder på Røsnæs, som på hans tid lå i rejseafstand fra Kalundborg. Første gang i august-september 1843 og anden gang i juni 1847.    I juni 1847 opholdt Lundbye sig tre uger på Røsnæs. Han indlogerede sig lokalt hos en bondefamilie i Ulstrup by, fordi han gerne ville […]

Kilden ved præstegården

Den kilde, vi ser på Lundbyes billede, løber i dag gennem præstegårdshaven i rør. Længen på billedet er revet ned, men man kan stadig fornemme, hvor kilden har løbet. Kilden dukker frem igen på den anden side af vejen lidt længere nede ad Ulstrup Sønderstrand, og herfra kan man følge den hele vejen ned til […]

Ulstrup Præstegård, Juny 1847

I 1843 opholdt Lundbye sig en halv snes dage i Ulstrup. Her indlogerede han sig på en bondegård for at komme tæt på den bondekultur, som han mente, var rygraden i den danske folkekarakter. Han kom lige fra et meget opløftende, tilsvarende ophold i Vejby i Nordsjælland, som han besøgte sammen med vennen P. C. […]