Brønden

Foto af brønden 2020

Til æltemøllen, hvor leret bliver rørt, æltet og formet, og til andre formål i produktionen, skulle der bruges ret meget vand. Derfor er der anlagt en gedigen brønd, hvis hejseværk ses yderst til venstre på Lundbyes billede, som ses forstørret i billede 2. Brønden findes stadig i dag og kan beses. Følger man stien langs […]

Guldalderlandskabet er bondeland

Det er denne periode i starten af 1800-tallet, mellem en periode, hvor landet var domineret af feudaltidens godser med omliggende fæstebondelandsbyer, frem til en gryende industrialisering i anden halvdel af 1800-tallet, der er den danske Guldalders tid. Her tager den danske bondealmue landskabet i besiddelse, og det ser man spor af i hovedpartens af Lundbyes […]

Teglværket

Historien bag teglværket er interessant for den tid, som Lundbye udtrykker sig i.  Som følge af landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet efter stavnsbåndets ophævelse, blev det muligt for bønderne at flytte ud fra landsbyerne og bygge en lille gård på deres egen jord. Bondestanden tog således landet i besiddelse og der var hektisk byggeaktivitet overalt […]

Et sjældent motiv for Lundbye

Det særlige ved dette landmark er som nævnt, at motivet på Lundbyes maleri ikke længere findes. Teglværket ophørte med produktion omkring 1870, hvorefter det blev revet ned. Lundbye malede teglværket under sit ophold på Asnæs i starten af juli 1847, hvor han boede nogle dage på Hedvigslyst.  Det er i øvrigt det eneste kendte billede […]

Teglværket på Asnæs. 1. Juli 1847

Teglværket på Asnæs findes ikke mere, og Lundbyes oliemaleri fra 1847 er det eneste vidnesbyrd på, hvordan det så ud. Ikke engang en matrikeloversigt er tilgængelig, kun en brandtaksation fra 1862 giver en smule beskrivelse af de bygninger, der indgik i værket. Lundbye har sikkert været betaget af, hvor harmoniske og smukke bygningerne var, og […]