Lundbyes far med kommando over skanserne på spidsen

Oberst J. T. Lundbye, 1836

Lundbye havde en særlig tilknytning til denne yderste spids af Røsnæs. Det var nemlig her hans fader havde kommandoen over skanseanlæggene, som var etableret i Englands-krigenes tid. Og det var mens han var udstationeret her, at han traf toldforvalter Bonnevies datter, Cathrine, fra Skibbrogade i Kalundborg. Hende giftede han sig med i 1810, kort før […]

Den gamle røgter i Klintedalene

I et brev fra juni 1847 til sin ven, lægen Frederik Krebs, omtaler Lundbye sit møde med en gammel røgter, som holdt til i Klintebakkerne. Han har nok været knyttet til Røsnæsgården, hvor broderen, Honoratius, boede. I modsætning til de andre lokale røssinger han havde mødt under sit besøg, så var røgteren en mand lige […]

Betagelsen af naturens detaljerigdom

Han beskriver dalen ’Paradishulen’ mellem Bavnehøj og den yderste spids. På sin karakteristiske måde undersøger han detaljer, som han ser på turene, f.eks. en karakteristisk lerart, som ’kunne anvendes til et eller andet’: ’Denne Dal ligger langt fra Gaarden ude paa Odden, men den mellemliggende Strækning er som hele Refsnæs ovenpaa og har ved den […]

Den dobbelte tegning

Lundbye skriver i sin erindringsskildring om turen til Røsnæs i 1843 om tilblivelsen af ovenstående billede. Det er på grund af vejret blevet til i al hast, og måske derfor har han tegnet to billeder i et, nemlig nord- og sydkysten over hinanden. De to perspektiver er ikke tegnet fra samme position. Den øverste position […]

Fra den yderste Pynt af Refsnæs

Den farvelagte dobbeltskitse fra den yderste spids af Røsnæs er det eneste billede, Lundbye fik lavet herfra. Han var uheldig med vejret, da han var her, og fik kun meget kort tid mellem tåge og regn til at få sine indtryk på papiret. Den øverste del af tegningen viser sydkysten ned mod Vindekilde og Bavnehøj, […]