Moderen flytter tilbage

Billede 7 - Tegning af justitsråd og toldforvalter E. Bonnevie, maj 1845 i Kalundborg

Da hun altså bliver enke i 1841, flytter Cathrine Bonnevie tilbage til forældrenes hjem i Skibbrogade 8 i Kalundborg for at holde hus for de nu ret affældige forældre, samt sin ligeledes svage faster, som også boede der. Hun vier sit liv til denne opgave, lidt til Johans fortrydelse. Han synes, den velsignede moder havde […]

Den strenge far

Billede 6 - Lundbyes far, oberst J. T. Lundbye, 1836. Blyant. 11 x 9 cm

Det passede dog ikke den meget militært indstillede far, at Johan brugte sin tid på at tegne. Han udstedte endog et forbud imod at han gjorde det, så da han opdagede, at han alligevel havde tegnet, så tog han alle tegningerne og brændte dem i kakkelovnen. Dette skete flere gange og stoppede først i København, […]

Lundbyes meget tætte bånd til moderen

Billede 4 - Portræt af moderen, Cathrine Lundbye, i Kalundborg, 1845. Blyant, pen og vandfarve, 19 x 16,5 cm

Johan var livet igennem stærkt knyttet til moderen. Den farvelagte tegning af hende fra 1845 lavede han, da han besøgte hende i Kalundborg, umiddelbart inden han skulle af sted på sin store dannelsesrejse til Italien i juni måned 1845. Hun havde netop været til begravelse, da han tegnede hende i stuen i Skibbrogade, så derfor […]

Familien Bonnevies gård i Skibbrogade

Billede 1 - Mindeplade i muren ved porten til Skibbrogade 8

Johan Thomas Lundbyes morfar, toldinspektør Immanuel Bonnevie, købte I 1801 den 4-længede handelsgård Skibbrogade 8. Bonnevies ældste datter, Cathrine, blev som 17-årig i 1810 gift med kaptajn Joachim Theodor Lundbye, der var i Kalundborg for at stå for opbygningen af de nye skanseanlæg på Røsnæs, som blev anlagt, fordi Danmark havde mistet flåden i 1801. […]