De legende børn

Soldat og Paradiis, Kallundborg 3. Juli 1847. Kobberstiksamlingen

Ved sit lange ophold i Kalundborgegnen i juni-juli 1847 er Lundbye først en halv snes dage på Røsnæs og derefter nogle dage på Asnæs og slutter så besøget af med nogle dage hos moderen. Her har han vandret med sin tegneblok i barndomsbyen, og måske haft lidt nostalgiske minder på turene, nu hvor han syntes […]

Andre tegninger fra Møllebakken

Udsigt fra Møllebakken, 6. august 1837

Som nævnt, så kom Lundbye ofte på Møllebakken, både som barn, da han boede her, og senere når han var i byen på besøg. De fleste af hans billeder herfra, er fra besøget hos moderen i september 1846. Men der også et par andre.    Den lidt utydelige tegning herunder, har han lavet som 19-årig […]

Den østre mølle

Stubmølle, Kalundborg Møllebakke

Den østre mølle på Møllebakken, var placeret på det plateau, hvor Landmarks-pælen er anbragt. Denne stubmølle har Lundbye lavet mange billeder af. Akvarellen herunder er den mest gennemarbejdede. Placerer man sig ved bænken på stien hen imod vandtårnet, vil man se plateauet i cirka samme perspektiv som på billedet. Man vi se Asnæs strække sig […]

Om malemåden i oliemaleriet

I Lundbyes breve og dagbøger er det et tilbagevendende tema, om efterarbejdet i atelieret ud fra de studier og skitser, han har lavet i det fri, bringer noget godt med sig. Han kan selv bedst lide de billeder, der nærmest er kommet til ham uden modstand, hvor han oplever, at han næsten tegner med ’ført […]

Møllerne på bakken

Udsnit af Resens kort fra 1688

Hvis man på Lundbyes tid ankom til Kalundborg fra søsiden, var der to vartegn i byen, som var meget karakteristiske. Det ene var den arkitektonisk enestående Vor Frue Kirke, der med sine fem tårne ikke fandtes mage til i Danmark. Dog var der i Lundbyes voksne liv kun fire tårne på kirken, da det midterste […]

Skitser og forarbejder til ’Møllebakken ved Kalundborg’

Tegnet skitse af møller på Møllebakken, 1846

Tegningen, billede 3 herunder, er nok den første tegnede skitse til det endelige maleri. Her ser man Gregersens mølle fra to vinkler og så en af stubmøllerne i midten. Det er karakteristisk, at det er en hatmølle, hvis drejefunktion i ’hatten’ kan styres via nogle pinde fra jorden. Lundbye har haf mange overvejelser over, hvad […]

Venlige møller i Kalundborg og uforglemmelige møller i Rom

Møllebakken ved Kallundborg. 1846-47

I 1846 besøger Lundbye sin mor i hjemmet i Kalundborg, hvor hun har påtaget sig at føre hus for de gamle i familien. Han føler ikke, at huset helt har den hygge, som han kendte fra tidligere. Moderen havde ikke alene de svagelige gamle at passe – tanten var 80, forældrene begge over 80 – […]

Møllebakken er et sted, hvor Lundbye kom meget ofte lige fra barnsben af, og når han var på et af sine mange besøg i barndomsbyen. Her stod 6-7 møller knejsende over byen og var vartegn for Kalundborg for rejsende over land og vand. Der må være noget ved møllens skulpturelle form, som tiltalte Lundbye, for […]