Hellenerne og vitalismen på Refsnæs

Kysten ved Kongstrup med Hellenerhytten

Næsten skjult i trætykningen her ved skrænterne ved Elverdams-slugten gemmer der sig en grundmuret hytte, som er et levn fra en koloni af malere, som i 1890erne søgte at skabe et lille samfund, der søgte at dyrke kunsten, (mande)kroppen, naturen og samværet i overensstemmelse med klassiske hellenske dyder fra antikkens Grækenland. På fotografiet, der viser […]

Den lundbyeske stemning

J. Th. Lundbye: 'Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde’, 1847

Landskabet ned gennem kløften og ned til kysten ved dette landmark, har noget særligt ’lundbyesk’ over sig. Bemærk det afgræssede overdrev, bakkernes buer og den lille, forblæste bakke ned mod vandet. Set med blå himmel med skyer som baggrund, kan den minde en del om et kendt Lundbye-maleri. Det er i det hele taget karakteristisk, […]

Stranden ved Refsnæs – en dansk kyst

Lundbye: Studie fra stranden ved Refsnæs, Juni 1847

Lundbye angav gerne ret præcist, hvorfra motivet til et billede var tegnet eller malet. Men af og til var titlen temmelig løs, som i tilfældet her.  Men som det fremgår af fotoet, billede 2, har kystlinjen ved dette landmark i dag stor lighed med motivet på maleriet.  Derudover er dette sted specielt pga. den særligt […]