Bakkerne ved Bredekilde

Står man ved Hundehoved-dyssen, eller Underdyssen’, som den også kaldes, og kigger i syd/sydøstlig retning, så ser man i dag ikke ret meget andet end bebyggelse og bevoksning. Men på Lundbyes tid ville man herfra kunne se ned over Bredekildebakkerne og over mod Asnæs. Der var frit udsyn mod syd, ligesom mod nord, som vi […]

Bautastenene for enden af kransen

’To Stene for Enden af Stenkrindsen ved Raklev Kirke’, 1839

Lundbye fattede særlig interesse for to af de største sten i den vestlige del af kransen, den der vender mod kirken. Dem har han tegnet og farvelagt separat flere gange og brugt dem i forskellige sammenhænge. På billedet ovenfor fremstår de to bautasten meget monumentale og storladne. Ser man stenene i dag, overraskes man nok […]

Stenkransen

Jacob Kornerup 'Dysse ved Raklev Kirke’, 1872

Hvor frit i naturen dyssen med stenkransen har ligget på Lundbyes tid, bliver måske tydeligst ved at se en anden malers billede af den. Her er det Jacob Kornerups akvarel fra 1872, Billede 2, hvor Hundehoveddyssen ses fra syd, så vi altså skimter Sejerøbugten mod nord i baggrunden. Den slående form, som overliggerstenen på dyssen […]

'Ved Raklev Kirke', 31. juli 1839

Denne stensætning har Lundbye besøgt mange gange, og på hans tid var landskabet langt mere åbent med udsyn over marker, by og vand. Her ved siden af Raklev Kirke stod man på områdets højeste sted og kunne se vand både mod fjorden i syd og mod Sejrøbugten i nord.  Det karakteristiske dyrehoved, som træder frem […]