Den sidste tegning fra besøget i 1847

Klinten på Refsnæs. 25. August 1843

Den sidste tid før han afsluttede sit besøg på Røsnæs i 1843, var Lundbye på to ture med broderen Honoratius. Om formiddagen var de ude på spidsen og vejret havde været noget regnfuldt og tåget. Men om eftermiddagen klarede det op, og så ville han slutte af med at se den klint, som især drog […]

Flere værker fra ’Hellede Klint’

Lundbye: Stranden ved Refsnæs. Radering af Refsnæs klint ved Blaa-Leere

Lundbye lavede talrige skitser og tegninger fra området omkring Hellede Klint, eller ’Helles Klint’, som det kaldes i dag. Det fremgår af dagbøger og breve, at netop dette sted, gjorde stærkest indtryk på ham.    På en radering fra 1847 ses klinten fra øst mod vest. Det er lidt påfaldende, at han har anbragt græssende […]

Den skjulte kvinde i landskabet

Forstørret udsnit af billede 1

Det er værd at lægge mærke til en lille detaljeforskel mellem blyanttegningen Billede 3 og oliemaleriet Billede 1. I tegningen har han placeret en båd, der er trukket op på stranden. Den har muligvis været der, da han sad og lavede tegningen, og som vi ser på utallige af hans tidligere billeder, så ynder han […]

Forarbejder til oliemaleriet

Lundbye: Hellede Klint, 1843.

Maleriet er lavet på baggrund af forskellige forstudier. Allerede i 1843, da han første gang var ude på det yderste Røsnæs, hvor han besøgte sin broder Honoratius, lavede han en farvet blæktegning af det samme motiv.  Her må han have stået præcis det samme sted som 4 år senere, men billedets stemning er lettere, bl. […]

’Hellede Klint! Mere kan mine tanker ikke rumme’

”Men Hellede Klint! Mere kan mine Tanker ikke rumme nu, og jeg ved det, naar den er på Lærredet, da er jeg flau og nedslaaet”.  Sådan skriver Lundbye i et brev til sin ven Lorenz Frølich i 1847. Denne kommentar viser både Lundbyes store kærlighed til netop dette sted på Refsnæs, men også hans forkærlighed […]

Lundbye, Hellede Klint. 1848

Helles Klint – eller ’Hellede Klint’, som Lundbye kaldte den – er nok den lokalitet på Røsnæs, som stod Lundbyes kunstnerhjerte nærmest.  Den, og skrænterne omkring, havde en monumentalitet og skulpturel skønhed, der fik ham til at tegne og male den fra mange perspektiver og i mange belysninger. Så på begge hans ture herud, i […]