Sild, slaver og sukker

Ganske tæt på det sted, hvorfra det store oliemaleri og skitserne er lavet, og hvor Lundbye må have opholdt sig i nogle dage på sin tur til det yderste Asnæs i 1839, har der ligget nogle bygninger med en særpræget historie. I 1839 fik grev Lerche opført en bygning til sildesalteri. På den tid var […]

Stendyssen som ikke er der

Men Dansken har hjemme hvor Bøgene groe. Fra en gruppe af tegninger til vennen Freunds børn. 1848

Og dog! Måske mangler der en stendysse! Den var for ham en adgang til den danske oldtid, men også til de underverden med sagn og trolde, og stendysser er altid placeret på de smukkeste steder i landskabet. Når han havde været for længe i København, kunne han skrive: ’Jeg må dog see en Stendysse eller […]

Guldaldermaleriet, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå

Asnæs Skov – Kallundborg Fjord. 1839

’Syd for Fjorden, lige overfor Refnæs, ligger Asnæs Dyrehave paa en smal Landtange; kort fra hvor Skoven slipper for et udyrket Overdrev paa den yderste Spids med enkeltstaaende forblæste Træer og afgnavede Tjørne, er ved en lille Vig et Par Huse, som kaldes Havnemark. Lundbye synes at have været her sidst paa Sommeren, men Billedet […]

Bugt ved Kallundborg Fjord ved Asnæs Skov, December 1839

Bugten ved Havnemarken hvor vejen ender yderst på Asnæs, har Lundbye tegnet og malet i mindst 4 variationer. Det store, gennemarbejdede oliemaleri fra 1839 er et pragtstykke, hvor han hylder den danske natur i al dens nationale egenart. Han var 21 år gammel og lavede her det, der skulle blive indbegrebet af et dansk guldaldermaleri. […]