Maleriet på gymnasiet – M. L. Engelhardts store værkhyldest til Lundbye

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt

Følger man stien fra skulpturen gennem parken til gymnasiet, har man i dagtimerne adgang til at komme ind i gymnasiets kantine. Her hænger der for endevæggen et stort maleri af Maja Lisa Engelhardt, som er en hyldest til Johan Thomas Lundbye. Maleriet var hovedværket ved en temaudstilling i Bispegården i 2019 med billeder af Engelhardt, […]

Kunstnerens tanker om skulpturen

Maja Lisa Engelhardt beskriver her skulpturen og de tanker, projektet har sat i gang hos hende i en tekst fra 2019: LUNDBYE-SKULPTUR Een af Kalundborgs berømteste borgere var guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye, født i Skibbrogade 8. Han nåede i sit korte intense liv at præge dansk malerkunst og kultur for altid som han malede Danmark […]

Lundbye vender hjem – Maja Lisa Engelhardts skulptur i Kalundborgs hjerte

Maja Lisa Engelhardt - foreløbig skitse til Lundbye-skulpturen

Projektet med at få en skulptur af Johan Thomas Lundbye placeret centralt i Kalundborg er er oprindeligt udsprunget fra den styregruppe, som tilrettelagde fejringen af 200-året for Lundbyes fødsel med en stor festival i sommeren 2018. Skulpturen er i hovedsagen financieret gennem fondsmidler fra Bent O. Jørgensen Fonden samt midler fra Kalundborg Kommunes kunstmidler.    […]