Bonnevie-familiens gravsted

Billede 7 - Bonnevies mindetavle, foto 2021

På kirkepladsen i Kalundborg, inden for muren, hvor Bissens buste af Lundbye står, kan man finde mindestenen for det gravsted, hvor Lundbyes mødrene familie ligger begravet. Bonnevies mindetavle, som her ses med Stenhuset i baggrunden, lå oprindelig som gravsten i jorden på S. Olai kirkegård. Den no­teres første gang 1918 på nuværende plads, indmuret i […]

Lundbyes død

Billede 5 – H.W. Bissens relief på krigergraven fra 1849 i Fredericia

H.W. Bissen lavede også det store bronzerelief,  billede 5, ved Krigergraven på kirkegården ved Trinitatis Kirke i Fredericia. Her ser man to soldater bære en tredje bort. Bag dem ses en geværpyramide som den, der skulle have forårsaget Lundbyes død. Ansigtet på den soldat, der bæres bort, kunne minde om de træk, vi ser i […]

Om tilblivelsen af Landsoldaten med Lundbyes ansigt

Billede 1 - Kopi af hovedet til Bissens 'Den tapre landsoldat'. 1858. Opsat i Kalundborg 1995. Forlægget til figuren er J. Th. Lundbye.

H. W. Bissen kaldte selv oprindeligt sin skulptur for ’Den danske Landsoldat efter Sejren’, før den endte med blot at blive kaldt ’Den tapre landsoldat’. Der blev i Fredericia i 1850, året for afslutningen af den 1. schleswigske krig 1850, og to år efter, at Lundbye som frivillig soldat døde i en vådeskudsulykke, lavet en […]