Stranden ved Asnæsværkets blok 5

No Audio File Selected/Uploaded

Lundbye lavede en række billeder med motiver fra inderfjorden. Området lå jo lige for, når han opholdt sig i Skibbrogade i sit barndomshjem. Men i forhold til hans tid er inderfjorden ændret så radikalt, at det i dag er meningsløst, for ikke at sige umuligt, at prøve at finde de nøjagtige positioner, hvorfra han har malet. Der er fyldt op, lavet havneanlæg, bygget lagerhaller og industrianlæg, men i et lille kunstigt anlagt åndehul mellem det mægtige Asnæsværk og den nye vesthavn kan man alligevel snige sig til at kig på byen, der har visse ligheder med Lundbyes motivverden.

   Eksempelvis hans lille oliemaleri med kirken, byen og møllerne bag en oprørt fjord og en stenet kyst med mange fugle. Her tager byen sig smuk ud.   Han lavede også flere skitser og studier tættere på byen og havnen fra området, der betegnedes som ’vængerne’, hvor Sydhavnen nu ligger.

Kalundborg i al sin pragt

Fra det lille stykke kunstigt anlagte badestrand mellem Asnæsværkets Blok 5 og den nye Vesthavn, kan man som nævnt få et blik ind over byen og se, hvor den gamle skibbro lå. Med lidt god vilje kan man forestille sig, at Lundbye har vandret herfra med sin skitseblok i fjordkanten hen over det åbne land ved vængerne. De følgende skitser er fra dette område.

   På Billede 1 er byen flankeret af datidens to vartegn, den 5-tårnede kirke uden det sammenstyrtede midtertårn til venstre, og møllerne på Møllebakken til højre. Man ser strandengen med de mange fugle i forgrunden, der fortsætter mod højre i vængerne ind mod byen. På fjorden sejler en lille sejlbåd for en frisk brise, og himlen er ret dramatisk med sine skyer. Der ses kun tre møller, to dækker for hinanden og de øvrige lå til højre for motivet..

   Fra denne vinkel tog byen sig meget indtagende ud. En snes år efter at Lundbye malede dette billede, i juli 1862, var H.C. Andersen på et ugelangt besøg på  Lerchenborg og så den samme udsigt. Han skrev i dagbogen ’Smuk udsigt fra Iiskælderen til Kallundborg’.  (’Iskælderen’ lå i Sneglehøj, der befinder sig mellem Asnæsværket og Lerchenborg, altså ca. samme vinkel som Lundbyes billede). 

Billeder fra Vængerne

Lundbye har som anført lavet en række billeder fra det inderste af Kalundborg Fjord, hvor havneområdet og ’vængerne’ var yndede motiver. Vængerne var nogle eng-lodder, der lå ned til vandet ved den sydlige del af byen og ud mod Asnæs.

    På den elegante akvarel, billede 2, har Lundbye sandsynligvis været placeret ved vængerne inde i bunden af fjorden. Vinklen er lidt mere vestlig end på Billede 3, men nok lavet omtrent samme sted. Han var meget optaget af at gengive luft og lys, og i denne akvarel har han givet himlen et kraftigt lys, som gør, at landskabet reflekteres i fjordens stillestående vand. Hvis placeringen er rigtig, tyder skyggerne på, at der er tale om et aftenbillede, hvilket det rødlige, kraftige lys i horisonten synes at bekræfte. Det er muligt, at akvarellen er malet i hans atelier efter en skitse, som han har lavet under besøget i september 1846.


På oliemaleriet, billede 3, har Lundbye også udnyttet stillestående vand inderst i fjorden til at lave reflektioner fra en himmel med ret dramatiske skyformationer i forskellige lag. Bag pynten ses masterne fra de store skibe ved havnens skibbro. En overgang i 1830-erne sejlede der skonnerter i fast rutefart med saltede sild herfra til de danske kolonier i Vestindien. Skibene kom tilbage med sukker fra plantagerne. Mere herom i forbindelse med Landmark 18.


Tegningen, billede 4, er forlægget for oliemaleriet billede 3. Den indgår som halvdelen af en serie over to sider, som han kalder ’Partier fra Vængerne’. Det er muligt, at det er forlægget til akvarellen, billede 2, der udgør den anden halvdel, der imidlertid er gået tabt. Kystlinjen i baggrunden på alle tre billeder er Røsnæskysten. Det er karakteristisk, at han i arbejdet i atelieret med oliemaleriet har fremhævet personerne på engen og lagt et stort arbejde i lyset, luften og himlen.

Et kuriosum

Det følgende billede er taget med her som et kuriosum, for det er ret usikkert, om det faktisk er malet af Lundbye. Kopien er uskarp, men efter de oplysninger, der kendes, så hævdes det at være et maleri af Lundbye med motiv fra Kalundborg Fjord. Der er flere ting, der taler både for og imod. Umiddelbart ligner det ikke fjorden, som vi kender den i dag. Sammenligner man landskabet med fotografiet, Billede 5, som er taget fra stranden ved Asnæsværkets Blok 5, så kunne det dog være malet herfra. Vi ved, at der har være stor erosion på røsnæskysten overfor omkring kysthospitalet, så brinken, der ses på maleriet kan være eroderet væk. Malemåden i skypartiet og i strandstykket og væksterne forgrunden kunne godt minde om Lundbye.