"Lundbye vender hjem" - skulpturprojekt

Placering: hjørnet af Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé ved Kaalund Kloster.

Vi er ikke på et sted, hvor vi kan genkende et Lundbye-motiv. Det er til gengæld stedet, hvor man vil kunne møde kunstneren selv – i bronze. Det er her, Maja Lisa Engelhardts Lundbye-skulptur bliver placeret og afsløret under Lundbye Kunstfestival 2021.

Landmark 10 er ikke en lokalitet, hvor J.Th. Lundbye blev kunstnerisk inspireret, men en idé og et projekt, som er under udførelse.

Netop her møder Munkesøens og Klosterparkvejs grønne kile Kalundborgs centrum tæt på adgangen til den gamle Højby.

På Lundbyes tid var det overgangen mellem land og by – den by, han var født i og bevarede et nært forhold til, og det landskab, som begejstrede og inspirerede den unge kunstner på hans vandreture med tegne- og malegrej ved hånden.

Den første Lundbyefestival i 2018 i anledning af kunstnerens 200 års fødselsdag pustede nyt liv i forholdet mellem Lundbye og hans Kalundborg. Den har blandt meget andet synliggjort hans tætte tilknytning til sin fødeby og -egn.

Under festivalen spirede ideen om at fejre genforeningen både symbolsk og meget håndgribeligt ved at rejse en skulptur af Lundbye. Ideen slog rod og placeringen blev fundet og valgt: Hjørnet af J. Hagemann-Petersens Allé og Klosterparkvej. Opgaven med varigt at knytte Lundbye og Kalundborg sammen blev overdraget overdraget billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt

-Lundbye gennemvandrede hele egnen omkring Kalundborg til fods med sit tegne- og maleudstyr og var søgende i gang med at fæstne naturen og dyrene til papir og lærred, som han gjorde det så gribende, siger Maja Lisa Engelhardt.

Hendes bronzeskulptur vil skildre den unge kunstner på vej tilbage fra Røsnæs mod byen. Skulpturen bliver 2,4 meter høj, og Lundbye skal ikke stå på en sokkel men komme vandrende direkte i græsset. Det vil sige, at soklen placeres under jorden.

-Lundbye passer fint på pladsen ved siden af Kaalund Kloster, gående frem mod sit fødehjem i Skibbrogade. Vor Frue Kirke, som han så smukt har skildret, er også tæt ved ham ligesom de udgravede rester af den gamle bys borg, siger Maja lisa Engelhardt.

Skulpturen vil blive indviet under Lundbye Kunstfestival 2021.

Skulturprojekt for Lundbye afsløres

Her ved Klosterparken i Kalundborg, ved hjørnet af J. Hagemann-Petersens Allé og Klosterparkvej, skal bronzeskulpturen af J.Th. Lundbye stå.

En Lundbye-landmarkpæl blev afsløret på stedet under Lundbyefestivalen i 2018 af Ole Glahn, formand for kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune.

Foto: Holger Prehnum.