Lundbye-skulpturen ved Klostertorvet

Placering: hjørnet af Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé ved Kaalund Kloster.

Lundbye vender hjem – Maja Lisa Engelhardts skulptur i Kalundborgs hjerte

Projektet med at få en skulptur af Johan Thomas Lundbye placeret centralt i Kalundborg er er oprindeligt udsprunget fra den styregruppe, som tilrettelagde fejringen af 200-året for Lundbyes fødsel med en stor festival i sommeren 2018.

Skulpturen er i hovedsagen financieret gennem fondsmidler fra Bent O. Jørgensen Fonden samt midler fra Kalundborg Kommunes kunstmidler.

   Den kommunale forvaltning skriver om placeringen af skulpturen på Klostertorvet:

skulpturen kunne stå flot her og give kunstnerisk tyngde til byens hovedtorv. Den vil medvirke til at stramme et af Klostertorvets vigtigste hjørner op, og skulpturen vil samtidig give afsæt til at skabe en mere veldefineret indgang til Klosterparken fra Klostertorvet.

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har skabt den 2,3 meter høje bronzeskulptur i et atelier i Italien og den afsløres 7. august 2021.

Kunstnerens tanker om skulpturen

Maja Lisa Engelhardt beskriver her skulpturen og de tanker, projektet har sat i gang hos hende i en tekst fra 2019:

LUNDBYE-SKULPTUR

Een af Kalundborgs berømteste borgere var guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye, født i Skibbrogade 8. Han nåede i sit korte intense liv at præge dansk malerkunst og kultur for altid som han malede Danmark og blev et nationalt pejlemærke vi i dag også kan identificere os med.

    I det år der er gået har jeg med mange gode kræfter, privat og fra Kommunen, været så privilegeret, at have hjulpet med at fejre hans 200 års fødselsdag med udstilling, foredrag, koncerter og landmarks.

   Den uhyre store opbakning fra hjælpere og publikum har fået mig til at forstå, at Lundbye har sovet en tornerosesøvn, men er nu lysende genopstået.


Fra flere forskellige sider er jeg blevet opfordret til at komme med et forslag til at markere hans tilstedeværelse i byen og på i egnen. Dette har fået mig til at mene, at en bronzeskulptur forestillende kunstneren og opsat i Kalundborg ville få ham til at komme hjem til sin fødeby.

   Lundbye gennemvandrede hele egnen omkring Kalundborg til fods med sit tegne- og maleudstyr og var søgende i gang med at fæstne naturen og dyrene, som han gjorde det så gribende.

   Derfor vil jeg i skulpturen skildre ham gående tænkt fra Røsnæs tilbage mod byen. Han skal have en vis størrelse i højden, ca. 2,40 cm, og ikke stå på en sokkel, men gå på den jord, hvor han tænkes opstillet. Jeg har tænkt, at han ville passe fint på pladsen ved siden af Kaalund Kloster med jorden og græsset bag sig, og gående frem mod biblioteket, sit fødehjem og Kordilgade. Kirken, som han så smukt har skildret, er også tæt ved ham samt resterne udgravet af den gamle bys borg.

   Dvs. et meget centralt og symbolsk sted for et bysbarn, der er genopstået og som et mindesmærke i byen Kalundborg. En repræsentant for historie, kultur og lærdom og naturelsker, alle begreber som så smukt gemte sig i Lundbyes værk og væsen.

I de senere år har jeg arbejdet med bronzeskulptur i relief og figur bl.a. til flere kirker i Danmark og USA og jeg vil tillade mig at henvise til bronzeporten til Viborg Domkirke. For det arbejde modtog jeg Skovgaard medaljen, en malerslægt som var så knyttet til Lundbye.

I forbindelse med Reformations-jubilæet har jeg skabt en bronzeskulptur som i dag står i Luthers slotskirke i Wittenberg.

Maja Lisa Engelhardt”Lundbye er for mig som de gådefulde kilder, man pludselig ser springe frem hist og her i det danske landskab.Hellige kilder der fortæller om alt det skjulte.” 

Maleriet på gymnasiet – M. L. Engelhardts store værkhyldest til Lundbye

Følger man stien fra skulpturen gennem parken til gymnasiet, har man i dagtimerne adgang til at komme ind i gymnasiets kantine. Her hænger der for endevæggen et stort maleri af Maja Lisa Engelhardt, som er en hyldest til Johan Thomas Lundbye. Maleriet var hovedværket ved en temaudstilling i Bispegården i 2019 med billeder af Engelhardt, som alle tog udgangspunkt i Lundbyes hovedværk fra 1842-43, ’En dansk Kyst’. Ud over det store maleri, udstilledes 28 monografier, som alle var inspireret af samme Lundbye-billede. Kalundborg Gymnasium købte hovedværket fra denne udstilling, som nu hænger i kantinen.

    Da udstillingen blev anmeldt i Kristeligt Dagblad af Claus Grymer, skrev han bl. a. om det store maleri:

’I kataloget understreger hun, at hans betydning for hende ikke er sentimentalt knyttet til dette, at de havde deres opvækst i samme del af landet, nemlig i og omkring Kalundborg. Betydningen skyldes hans værk.

   På udstillingen præsenterer Engelhardt et meget stort maleri, hvor hun giver sin version dels af hjemegnens kyst, dels af et af Lundbyes hovedværker, det monumentale ”En dansk kyst” (1843). Hun fremhæver Lundbyes evne til at danne små malerier inde i det store – detaljer og verdener i mindre målestok end den dominerende. Disse verdener forholder hun sig til i de 28 fortættede monotypier, der omgiver det store maleri.

Til detaljerne hører en kærre med to hjul. Maja Lisa Engelhardt associerer til Solvognens hjul, fundet ikke langt fra Kalundborg. Kærren, denne lysets budbringer, optræder flere steder – og giver et indtryk af, hvor svært det kan være at sprede lys i verden. Og i særdeleshed når det sker fra et køretøj så forkomment som det til rådighed stående.

    Værkerne udspiller sig, hvor kysten møder jorden, og en forening opstår, et grænseland og et dramatisk spændingsfelt, som i det nævnte store maleri kommer til udtryk ved, hvad der ligner en eksplosion af lys. Man kan komme i tvivl om, hvad det egentlig er, der sker – om det er lykken eller ulykken, der er på færde. Vore dages virkelighed med terrorisme kan snige sig ind i en billedtolkning, også når synsmåden måske er urimelig.’

(Kristelig Dagblad, 6. november 2019)


Lundbyes hovedværk, som dette billede er inspireret af, er også i et usædvanligt stort format og hænger i dag meget prominent udstillet i guldaldersamlingen på Statens Museum for Kunst i København.