Fotokonkurrencen

Det kjære Danmark

2021

I Kalundborg afholdes der i sommeren 2021 en 10 uger lang kunstfestival med mere en 50 arrangementer.

Lundbye Kunstfestival

Arv ~ Inspiration

Hovedbegivenheden bliver en udstilling med privatejede billeder af guldaldermalerne J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard og Lorenz Frølich.

J. Th. Lundbye blev født i Kalundborg i 1818, og skærtorsdag 1842 skrev han i sit første dagbogsblad:
”Hvad jeg som Maler har sat som mit Livsmaal er: at male det kjære Danmark, men med al den Simpelhed og Beskedenhed som er saa characteristisk for det”.

Under festivalen vil der i Kalundborg blive arrangeret en udstilling med fotos fra en censureret fotokonkurrence med titlen Det Kjære Danmark – 2021.

Beskrivelse og vilkår for fotokonkurrencen

Arrangør

Fotokonkurrencen arrangeres af Lundbyekomiteen, som er nedsat af Kalundborg Kommune og styregruppen for Lundbyefestival 2018. Lundbyekomiteen har ansvaret for kunstfestivalen.

Introduktion til fotokonkurrencens tema

Fotokonkurrencen tager udgangspunkt i den danske guldalder, som er perioden i første halvdel af det 19. århundrede. Her blomstrede det danske kulturliv, og der blev skabt vidunderlig kunst. I guldalderen blev der også gjort vigtige naturvidenskabelige opdagelser. For guldalderens kunstnere og videnskabsfolk hang kunst og videnskab symbiotisk sammen i krydsfeltet mellem ånd og natur.

Fotokonkurrencens tema

Fotos til konkurrencen skal tage udgangspunkt i guldaldermalernes univers og deres fortolkning af natur og landskaber. Deltagerne kan frit vælge at lade natur og landskaber indgå i en symbiose med eller i konflikt med menneskeskabte elementer.

Fotokonkurrencen er åben for alle, og det er gratis at deltage.

Fotos

Fotos skal være taget af deltageren, og må ikke tidligere være præmieret eller antaget i fotokonkurrencer eller på udstillinger.

Hver deltager kan højst indsende 5 fotos.

Fotos skal være i ikke nedskaleret, fineste JPEG-filformat.

Fotos kan være i farve eller sort/hvid.

Indsendelse af fotos

Fotos til konkurrencen kan indsendes fra 1. marts 2021 og senest 15. juni 2021.

Fotos indsendes ved at benytte en af mulighederne:

Ud over deltagers navn, adresse og telefonnummer, skal der for hvert foto oplyses: Titel samt sted og år, hvor fotoet er taget.

I tilfælde 1) skrives det i e-mailen med billeder
I tilfælde 2) skrives det i beskedfeltet ved upload

Fotografer til antagne billeder får besked herom senest 15. juli 2021.

Fotografer til antagne billeder får besked herom senest 15. juli 2021.

Dommerkomite

Alle indsendte fotos vurderes af en dommerkomite bestående af:

Kirsten Klein

Fotograf
Kirsten Klein

Maja-Lisa Engelhardt

Billedkunstner
Maja Lisa Engelhardt

Museumsinspektor Jesper Sejdner Knudsen

Museumsinspektør
Jesper Sejdner Knudsen

Fotokonkurrencens koordinator
Axel Gadegaard

Dommerkomiteen vælger de fotos, som antages til fotoudstillingen samt 3 fotos, som præmieres.

Der påregnes antaget maks. 50 fotos.

Præmier

1. præmie – 5.000 kr.
2. præmie – 3.000 kr.
3. præmie – 2.000 kr.

Udstillingen

Lundbyekomitéen arrangerer en udstilling af alle de antagne fotos på Lerchenborg Slot.

Et foto antaget til udstilling tilhører fotografen. Derfor påhviler udgifterne, i forbindelse med fremstilling af et ophængningsklart print, også fotografen. Indtægten ved salg af fotoet tilfalder følgelig fotografen, der også kan udbyde flere til salg.

Lundbyekomitéen har truffet aftale med Grafik og foto i Præstø om fremstilling af ophængningsklare print på dibond (lamineret) i størrelsen 60 cm på længste led. Lundbyekomiteens omkostninger er i dette tilfælde budgetteret til 1000 kr. pr. udstillet foto, hvilket så er fotografens pris for at få et foto udstillet. Skulle fotografen ønske et andet mål på sit (sine) udstillingsfoto(s) beregnes prisen i overensstemmelse hermed. Fotografen fastsætter salgsprisen for sit (sine) udstillede foto(s).

Alternativt vil antagne og ophængte fotos tilhører Lundbyekomiteen, som så betaler fremstilling af ophængningsklare print og dernæst frit kan sælge disse.

Udstillingsperioden er den 8.august – 12. september 2021.

Ved ferniseringen den 8. august 2021 vil de 3 fotos, som præmieres, blive afsløret.

Udstillingskatalog

Der udgives et udstillingskatalog med alle antagne fotos. Tekst til og redigering af kataloget foretages af dommerkomiteen.

Fotografer, der har fået optaget et foto i udstillingskataloget, modtager ét gratis eksemplarer af kataloget

Forpligtigelser og rettigheder

Ved deltagelse i fotokonkurrencen accepterer deltagere samtidig nærværende konkurrencevilkår.

Deltagere accepterer også, at Lundbyekomiteen gemmer personoplysningerne. Disse skal bruges i forbindelse med identifikation samt evt. kontakt til deltagere.

Rettigheden over fotos tilhører fotografen. Kun de udstillede billeder tilhører Lundbyekomiteen.

Alle de digitale billeder slettes, når udstillingen er slut.

Spørgsmål vedr. fotokonkurrencen kan rettes til fotokonkurrence@lundbyekunstfestival.dk