Fast tilskud til Lundbyekomitéen

Lundbykomitéen er kommet på finansloven – den lokale i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsens kultur- og fritidsudvalg har besluttet, at sige ja til komiteens ansøgning om et årligt tilskud på 100.000 kr. Pengene skal bruges til Lundbye Kunstfestivalerne, som efter planen bliver holdt hvert tredje år (næste gang i 2024), og til komiteens løbende udgifter og arrangementer mellem festivalerne.

De løbende udgifter er blandt andet og ikke mindst vedligeholdelse af komiteens store landmark-projekt – de 18 steder i landskabet i og ved Kalundborg, der er knyttet til Johan Thomas Lundbyes navn historisk eller som motiver for hans elskede billeder. Der er også udgifter til hjemmeside, trykning af foldere og anden markedsføring.

Inden beslutningen i kultur- og fritidsudvalget var Lundbyekomiteen indbudt til et dialogmøde, hvor komiteen fortalte om resultater og planer.

Kultur- og fritidsudvalget slår i sin begrundelse for tilskuddet fast, at Lundbye Kunstfestival ”bidrager til øget fokus og synlighed på kunst i Kalundborg Kommune, som ellers ikke ville blive fremmet.”

Flere nyheder